Muhammed Ali Sabuni: Bediüzzaman'ın hocası, okulu bu ayettir

Muhammed Ali Sabuni: Bediüzzaman'ın hocası, okulu bu ayettir

Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Suriyeli Muhammed Ali es-Sabuni vefat yıldönümünde rahmetle anılıyor.

RİSALEHABER

1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde doğan Sabuni, 19 Mart 2021'de İstanbul'da vefat etti ve Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

İslam dünyasında yazdığı eserlerle önemli bir yere sahip olan Ali es-Sabuni, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hakkında da konuşmuştu.

Sabuni'nin sözlerini İhsan Kasım Salihi ve Abdullah Tekin aktarıyor. Salih Okur'un Cevaplar.org'da yayınladığı röportajlardaki ilgili bölümler şöyle:

YAHU BU İLHAM DEĞİLDİR DE NEDİR?

İhsan Kasım Salihi anlatıyor:

Muhammed Ali Sabuni ile bir meclisteydik. Biz arkadaşlarla sohbet ediyoruz. O ise eline Lem'alar'ı almış, mütalaa ediyor. Kapattı, dedi ki; "Yahu bu ilham değildir de nedir?"

"Hocam nereyi okuyorsun" dedik.

"Hastalar Risalesini dedi.

BU SAİD NURSİ'NİN İLMİ NEREDENDİR?

Yine Sabuni, bir sempozyumda Üstadla alakalı daha enteresan bir şey demişti. Ayağa kalktı dedi ki, "Bu Said Nursi'nin ilmi neredendir? Dünyanın her yerinden bu kadar profesörler toplanmış. Bu kadar ilim adamı bir araya gelmiş. Bu zatın ilmi neredendir? Doğru dürüst bir okul okumamış. Doğru dürüst bir hocası, bir diploması yok. Ya bu ilim buna nereden gelmiş. Bu kadar insan ondan ilim alıyor, bu nasıl oluyor? Sonra kendisi ayet-i kerimeyi okudu; "Vettakullahe ve yuallimukümullah" "Siz Allah'tan korkarsanız, takva sahibi olursanız, o size öğretir. İşte bu zatın hocası, diploması, okulu budur."

O ZATIN ESERİ SÜNUHAT-I KALBİYEDİR

Abdullah Tekin Hocaefendi anlatıyor:

"Muhammed Ali Sabuni, İstanbul’da sempozyumlardan birinde söz aldı, dedi ki; “Ben müfessirim. Geçmiş bir çok müfessirleri tenkit de etmişimdir. Ama Bediüzzaman’ın eserlerini okurken, baktım bütün latifelerimde ayrı bir intibah hissettim. Evet, o zatın eseri sünuhat-ı kalbiyedir.”

MUHAMMED ALİ ES-SABUNİ KİMDİR?

1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde meşhur bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Şeyh Cemil Halep'in öne çıkan âlimlerindendir. Dinî ilimleri babasından okudu. Suriye'nin ileri gelen âlimlerinden dersler aldı.

Şeyh Muhammed Necip Sirac, Şeyh Ahmed eş-Şemma, Şeyh Muhammed Said el-İdlibî, Şeyh Rağıb et-Tabbah, Şeyh Muhammed Necip Hiyata hocalarından bazılarıdır.

1954 yılında Ezher'den mezun oldu. El-Alimiyye diplomasını almaya hak kazandı. El-Alimiyye, günümüzdeki doktoranın muadilidir. Daha sonra ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetlerinde bulundu.

Daha sonra Suudi Arabistan'a göç etti. Burada Mekke-i Mükkerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ve Eş-Şeria Fakültesi'nde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti yirmi sekiz yıl devam etti. Bu uzun süre boyunca üniversite hocaları yetiştirdi ve Ümmü'l-Kura Üniversitesi'nde birçok klasik eserin tahkikini yaptı.

Eserleri

Safvetü't-Tefâsîr

El-Mevârîs fi'ş-Şerîati'l-İslâmiyye

Min Künûzi's-Sünne

Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm

Kubes min Nûri'l-Kur'âni'l-Kerîm

Es-Sünnetü'n-Nebeviyye Kismün mine'l-Vahyi'l-İlâhî el-Münezzel

Mevsû'atü'l-Fikhi'ş-Şer'î el-Muyesser

Ez-Zevâcü'l-İslâmî el-Mübekkir Seâdetün ve Hisânetün

Et-Tefsîru'l-Vâdıh el-Müyesser

El-Hedyü'n-Nebeviyyü's-Sahîh fî Salâti't-Terâvîh

Îcâzü'l-Beyân fî Süveri'l-Kur'ân

Mevkifü'ş-Şerîati'l-Garrâ' min Nikâhi'l-Müt'ati

Haraketü'l-Ardi ve Deverânühâ Hakîkatün İlmiyyetün Eşbetehâ'l-Kur'ân

Et-Tibyân fî Ulûmi'l-Kur'ân

Akîdetü Ehli's-Sünneti fî Mîzâni'ş-Şer'i

En-Nübüvvetü ve'l-Enbiyâ'

Risâletü's-Salâti

El-Mehdiyyü ve Eşrâtü's-Sâ'ati

El-Müktetaf min 'Uyûni'ş-Şi'r

Keşfü'l-İftirâ'ât fî Risâleti't-Tenbîhât Havle Safveti't-Tefâsîr

Dürratü't-Tefâsîr

Cerîmetü'r-Ribâ Ahtaru'l-Cerâ'imi'd-Dîniyyeti ve'l-İctimâ'iyyeti

Et-Tebsîr bimâ fî Rasâ'ili Bekr Ebû Zeyd mine't-Tezvîr

Şerhu Riyâdi's-Sâlihîn

Şübehât ve Ebâtîl Havle teaddüdi Zevcâti'r-Rasûl

Risâletün fî Hukmî't-Tasvîr

Me'âni'l-Kur'ân

El-Muktetaf min 'Uyûni't-Tefâsîr

Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr

Muhtasaru Tefsîri't-Taberî

Tenvîru'l-Ezhân min Tefsîri Rûhi'l-Beyân

El-Müntekâ'l-Muhtâr min Kitâbi'l-Ezkâr

Fethu'r-Rahmân bi Keşfi mâ Yeltebisü fi'l-Kur'ân

HABERE YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
1 Yorum