Bediüzzaman: Valideler bütün kuvvetleriyle evlâtlarını dünyaya sevk ediyorlar

Bediüzzaman: Valideler bütün kuvvetleriyle evlâtlarını dünyaya sevk ediyorlar

İşte bu şefkatin bu yanlışından, kader bu mahrumiyete mahkûm etti

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin KASTAMONU LAHİKASI eserinden bölümler.)

Bismillahirrahmanirrahim

Bugünlerde elîm bir endişeyle Risale-i Nur dairesine temas eden üç mesele, adalet-i kaderiye noktasında mânevî suâle cevaben ihtar edildi.

BİRİNCİ SUÂL: Neden fedakâr, yüksek bir şefkati taşıyan valide, bu zamanda, veledinin malından irsiyet almasından mahrum edildi, kader müsaade eyledi?

GELEN CEVAP ŞU: Valideler bu asırda, bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki, "Evlâdım şan ü şeref rütbesinde memuriyet kazansın" diye, bütün kuvvetleriyle, evlâtlarını dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar.

Hattâ, mütedeyyin de olsa, Kur'ânî ilimlerin okunmasından çekip dünyayla bağlarlar.

İşte bu şefkatin bu yanlışından, kader bu mahrumiyete mahkûm etti.

Said Nursi