Bediüzzaman: Bazı mütedeyyin zâtların, haremleri yüzlerinden sıkıntı çekmeleri nedendir?

Bediüzzaman: Bazı mütedeyyin zâtların, haremleri yüzlerinden sıkıntı çekmeleri nedendir?

Bu havalide bu nevi hâdiseler çoktur

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin KASTAMONU LAHİKASI eserinden bölümler.)

Bismillahirrahmanirrahim

Üçüncü suâl: Bazı mütedeyyin zâtların, dünyadâr haremleri yüzlerinden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide bu nevi hâdiseler çoktur.

Gelen cevap: O mütedeyyin zâtlar, diyanetlerin muktezası böyle serbestiyet-i nisvan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından, o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti.

Mütebakisi, bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı.

Said Nursi