Dr. M. Rıza DERİNDAĞ

Dr. M. Rıza DERİNDAĞ

Kilise’de Kur’an, Hz. İbrahim ve Said Nursi konferansı

A+A-

Kilise’de Kur’an, Hz. İbrahim ve Said Nursi konferansı

Risale-i Nur bu asrı ve gelecek asırları nurlandıran bir nurdur. Rabbim bizleri perde etmesin. Nurun paklığına, aydınlığına bizimle gölge düşürmesin. Hidayet Rabbimizin elinde, kalpler de O’nun yed-i  tasarrufunda. Şahıslar, kabiliyetler, yetenekler, istidatlar, planlar, projeler, buyuk fikirler vesaire değil, Rabbimiz ve Halikımız, Kerim ve Rahman isimleri ile Hadi ve Halim isimleriyle bu millete muamelede bulunuyor. Bizler de şahitlik ediyoruz. Ya Rabbi bizi şahitlerden yaz diye diliyor ve dileniyoruz. Perişan halimiz, ihlastan yoksun tavırlarımız, bir şey biliyor edamiz ve hodfuruşluğumuz için de Rabbimizden af diliyoruz.

Bu gibi hizmet haberlerinin nakli bir derece lahikalardaki iman hizmetlerinin kardeşler arasında şevke ve ümide medar olmasi içindir. Yoksa birilerini nazara vermek, birilerini ön plana çıkarmak gibi çok süfli ve gayet adi, pespaye, riya ve suma için değildir.
Zira nefis cumleden edna, vazife cumleden aladır. Rabbim dudaklarimizla degil nefsülemirde batınımızda bu manayı bize hissettirsin. Amin.

KİLİSE MESCİD YAPILMIŞTI

filipin1.20101129085017.jpg25 Kasım akşam 6.30’da kendilerine Mormon Hristiyanları ismini veren bir grup tarafından ikinci kez kiliselerinde konferans vermek uzere davet edilmiştik.
Akşam namazı vaktine tevafuk eden konferans öncesi, kilisede bir oda temizlenmiş, resimler dışarı çıkartılmış, yerlere halılar serilmiş ve mescid yapılmıştı.
Bundan iki-üç sene evvel plaza denen bölgede bir debate (tartışma) programına davet edilmiştik. Bu toplantıda papazlar İncil’i anlatiyor, kutsal ruhtan dem vuruyor, İsa’ya inanmayanların ebedi hüsrana ugrayacaklarından bahsediyorlardı. Müslüman ulema da buna karşın, İncil’deki tenakuz ifadelerini, Hristiyanların şirk içinde olduklarını, İncil’in uydurma olduğunu vesaire anlatıyorlardı, hatta iş hakarete kadar varıyordu.

KİLİSELERDE DERSLER MUTAD HALE GELDİ

Bize sorduklarında “İsa kimdir” diye, şy cevabı veriyorduk: “Evvela Hıristiyanlık semavi bir dindir. Hristiyanlık tevhid dinidir ve İsa (as) tevhid peygamberidir, bunun dışındaki tüm öğretiler beşeridir, semavi değildir. “İsa (as) kim değildir”i değil İsa (as) İslam’da kimdir onu anlatmamız lazım. İsa (as), Ruhullahtır, Mesihtir, babasiz olarak mucize eseri olarak dünyaya teşrif etmis en büyük –ululazm- beş peygamberden birisidir. Annesi kainat hanımları içerisinde en değerli hanımlardan birisidir.” Biz böyle Hz.İsa ve Hz.Meryem annemizi anlatınca papazlar gelip kilisede bunlari anlatmamızı istemişlerdi. Hz.İsa’nın (as) tevhid üzere olduğu, en büyük davasının tevhid oldugu, İncil’de buna dair yüzlerce ayetler bulunduğunu anlatıp İncil’deki tevhide dair ayetleri okumaya başladık. Mesela; “işitin ey israilogulları, sizin de Rabbiniz benim de Rabbim olan Allah birdir. O’nun eşi ve benzeri yoktur.” “En büyük iki esas; Allah birdir ve bütün mevcudiyetinizle O’nu seveceksiniz, ikincisi de komşunuzu seveceksiniz.” Bu ve buna benzer tevhid ayetlerini İncil’den okuduk.

filipin2.jpgİşte bu konuşmalardan sonra artık kiliselerde dersler mutad hale geldi, hatta bir kaç sene içerisinde 10 kadar Hristiyan misyoner papaz, İslam ile şereflendi.

En son ise Mormon kilisesindeydik. Buraya tebliğimizin özetini almak istiyoruz;
Tebliğimiz “Kur’an’da Diyalog, Bediüzzaman ve Diyalog, Tevhid Peygamberi, Allah dostu Hz. İbrahim’den öğreneceğimiz 7 husus” ve Hz. İbrahim’den Dualar” diye dört bölümden oluşmaktadır.
Bu tebliğin bir kilisede sunuldugu unutulmamalıdır.

KUR’AN VE DİYALOG

Bir ayeti kerimede Rabbimiz “ey insanlar! Suphesiz ki biz sizi bir erkek ve bir kadindan yarattik birbirinizi tanimaniz icinde sizleri kabile kabile, millet millet halkettik, dogrusu Allah katinda sizin en ustun olaniniz, en takvali olaninizdir. Muhakkak ki Allah Alimdir Habirdir.…” Burada 26.mektuptaki milliyetcilik bahisleriyle alkali bir kac cumle zikrettik.
Daha sonra Maide Suresi 82. ayet-i kerimede Hristiyanlarla alkali kismi okuduk ki orada Rabbimiz; “Muhakkak ki iman edenlere sevgi cihetiyle en yakini olarak da, “dogrusu biz hristiyaniz” diyenleri bulacaksin. Bunun sebebi onlarin icinde alimlerin ve ibadet ehli rahiplerin bulunmasi ve gercekten onlarin mutevazi olup kibirlenmemeleridir” buyuruyor.

Hemen akabindeki ayette ise o rahiplerin Kur’an’ı dinledikleri zaman gözlerinin yaşla dolup tastigini gorursun buyurmaktadir Rabbimiz.
Ankebut suresi 46. ayet-i kerimede Rabbimiz bize ehl-i kitap ile nasil muamelede bulunmamiz gerektigini ogretir ve bize der; “İçlerinden zulmedenler hariç, ehl-i kitabla ancak o en guzel olan suretle mucadele edin ve deyin ki; “biz bize indirilene de ve size indirilene de iman ettik; bizim ilahimiz da sizin ilahiniz da birdir ve biz ancak Ona teslim olanlariz.”

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE DİYALOG

1-İmam Nursi son asrin en mukemmel sulh temsilcisi, en berrak diyalog numunesidir. Bediüzzaman’ın hayati evvela Rabbiyle diyalogtan, sonra mahlukat ile diyalogtan ve belki cok ender insana nasib olacak kendisiyle diyalogtan ibarettir. Risale-i Nur kulliyati bastan sona bir diyalog seyyahinin musehadatidir.
2-İmam Nursi cehalet, zaruret ve ihtilafi asrin üç hastaligi ve insanligin üç düşmanı olarak tesbit etmis, tedavi icin ise Kur’an eczanesinden aldigi su ilaclari tavsiye etmistir; sanat, marifet ve ittifak.

filipin3.jpg3-21.asrin  dalalet ve cehalet ummani inancin yeniden kesfi ve imanin tecdidini zaruri kilmaktadir.  Risale-i Nur ise imanin ve inancin bu fen ve dalalet asrinda yeniden insasi icin degil yalniz Müslümanlar mabeyninde hem Hıristiyanlar ve hem bütün insaniyet icin yazdirilmis Kur’an’ın bu asrin fehmine bir dersidir. “The present state of misguidance and heedlessness call for a rediscovery of faith, a renewal of belief” Risale-i Nur is the renewer of faith and regeneretor of the end of time .
4-20. Lem’a’da Üstad Bediüzzaman ahirzamanda hakiki dindar iseviler manasinda bir hristiyan cemaatin vucud bulacagindan bahsetmektedir ve bunu da hadisin manalarindan anladigini soylemektedir.

5-II. Dünya harbinden sonra yazmis oldugu mektuplarda diyalogtan ote Müslumanlarin Hristiyanlarla isbirligi yapmasi gerektigini de ifade etmistir.
6-Yine 1946’da yazmis oldugu mektubunda, hem Nurcuları hem dindar Hristiyan misyonerlerini teyakkuza davet ediyor ve Dogu Avrupaya dogru yayilan kominizm tehlikesine karsi beraber mucadele etmekten soz ediyordu.

7-Vefatından bes yil once Bagdat Paktini mudafa edip tebrik eden bir mektubunda; bu pakt ile sadece 400 milyon Müslumani degil 800 milyon Hristiyani da kendinize dost edeceksiniz ve her zamandan daha ziyade ihtiyacini hissettigimiz sulhu umumiye muhim hizmet edeceksiniz diye beyanda bulunmaktadir.

Bu esasati belirttikten sonra Nurun en muhim risalelerinden olan İhlas Risalesinde Üstadımızın ders verdiği 9 emiri power pointta dinleyicilerle paylastik;

a)Müsbet hareket etmektir ki, yani, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkîsi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın.
b) Belki, daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek,

filipin4.jpgc) Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise, "Mesleğim haktır," yahut "daha güzeldir" diyebilir. Yoksa, başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden "Hak yalnız benim mesleğimdir" veyahut "Güzel benim meşrebimdir" diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek,
d) Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle,

e) Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı mânevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı mânevî çıkarıp, o müthiş şahs-ı mânevî-i dalâlete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek,
f) Ve hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak için,
g) Nefsini ve enâniyetini,
h) Ve yanlış düşündüğü izzetini,
i) Ve ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmekle ihlâsı kazanır, vazifesini hakkıyla ifa eder.

Bu dokuz emir icinde bir hasiye var; “Hattâ, hadis-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur’ân ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dahi ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimî ittifak etmek, belki Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle dahi, medar-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar.”

8-Ve Bediüzzaman kendi şahsi gayretleriyle 1950 senesinde bizzatihi hazirlatmis oldugu el yazma Risale-i Nur kulliyatindan 25. Söz ve 19. Mektup gibi Kur’an’ın mucizeligini ve Efendimizin (asm) Nübüvvetini anlatan eserlerini  Papa 12. Pius’a göndermiştir.
9-22 Şubat 1951 tarihli Papalığın gondermis oldugu tesekkur mektubunu da yine Risale-i Nur kulliyatindan Emirdag Lahikasi-2 mektuplari arasina dercetmistir.

10-Bediüzzaman’ın kitap hediyelerinden takriben 10 sene sonra ikinci Vatikan konseyi toplanmis ve Muslumanlar ilk defa Hak Din takipcileri olarak zikredilmistir.
11-1953 senesinde Bediüzzaman İslam Hakikatlerini anlatmak ve bir diyalog zemini arayışı için İstanbul’da Patrik Atenegoras’ı ziyaret etmiştir.

HZ. İBRAHİM, ALLAH’IN DOSTU VE TEVHİD PEYGAMBERİ

1-Eski Atik Yaratilis kismi 12. bolum 1. ayetten itibaren  Rabbinin İbrahimden memleketini terkedip baska bir diyara (Harrandan Misira) gitmesi emriyle baslar. Bildigin herseyden ayril, tanidiklarini terk et, unsiyet ettigin vatanini, aileni, tanidigin bildigin memleketini terket, yeni bir diyara git, yeni insanlarla tanis, farkli insanlari gor.

21.yy’da bu ogretiden alinacak cok buyuk dersler olacak. Kendi ruhani dunyamizdan baskalarinin ruhani dunyasina seyahat etmek. İkinci elden baskalariyla -ötekiler hakkinda- öğrendiklerimizi bizzatihi kendilerinden dinlemek. Ve bizimle alakali baskalarinin baskalarina anlattiklari seyleri baskalarinin yeniden gozden gecirmelerine vesile olmak. Ruhani hicretler icerisinde bulunmak kisacasi.

filipin5.jpgGunumuz dunya problemlerinin cozumu kata ve asla bir milletin veya bir ideolojinin tek basina cozemeyecegi kadar buyuk ve karmasik. İslam dunya problemlerinin cozumunde hususiyle Risale-i Nur ile bu asirda cok buyuk bir acigi kapatmakla birlikte daha yapilacak ve ulasilacak cok yer ve cok sey oldugu unutulmamalidir. Dunya bugun Hristiyan ve İslam dunyasinin dort sey icin birlikte calismasini beklemektedir; adalet, ahlak, baris ve insan hurriyeti.

İbrahim Peygambere hicretinde verilen söz; “Şüphesiz biz seni buyuk bir millet yapacagiz” idi. İşte bizler İbrahimi Milletin ahfadiyiz. İshakiler ve İsmaililer olarak soz verilmis milletler bizleriz. Bu buyuk milletler buyuk sorumluluklar tasimaktalar. Bizler alemlere rahmet olarak gonderilmis bir millet olarak sorumlulugumuzun bilincine varmamiz gerekmektedir.

2-İbrahim (as) İncil’de de Kur’an’da da kerim bir ev sahibi olarak karsimiza cikar ve oyle tanitilir. 11,5 milyon insanin hala kamplarda, 25 milyon insanin ise evinden edildigi, toplumundan su veya bu sebeple sürüldüğü dünyada İbrahimden öğrenilecek, bir kerim ve misafirperver Nebiden ogrenilecek cok sey olmali.
Hz.İbrahim’in kendi şehrini terketmek zorunda birakilmasi, Hz.Musa’nın bir gece vakti İsrailoğullarıyla Mısır’dan kaçmalari, bebek İsa’nın Herodun askerlerinden Misira annesi tarafindan kacirılmasi, ilk inanan Müslumanlarin Etiyopya’ya sığınmalari ve sonrasinda bizzatihi Resulullahin (asv) Medine’ye hicreti… Ve şimdi bu asırda Afgan ve Iraklı muhacirlerin hali... Ve dunyanin dort bir tarafinda hicrete zorunlu birakilmis insanlarin hali... İbrahim (as) bizi ikrama davet etmiyor mu sizce de…

3-İbrahim (as) Allah’ın dostudur. Halilullahtir ve fakat İbrahim (as) insanlarin da dostudur. Dost canlisi bir insandir. Darusselem Meliki Melkizedek ile yaptigi anlasma, karsilikli saygi ve sevginin en guzel orneklerinden birini olusturmaktadir.
4-İbrahim (as) barış tesis eden ve bu ugurda hak ve hukukundan feda eden bir peygamber olarak karsimiza çıkar, kendi teyze oglu Lut’a, “ey Lut Rabbimin mulku genistir, sen nereyi alirsan al, geri kalan da banadir” demis, hakkindan feragat etmistir. Fakat bu feragat kabileler arasinda dostluk ve kardesligi pekistirmis, nefret ve savasin önü alinmistir.

5-Davasi ugruna ateslere atilan ve sonrasinda o ateslerin gul bahcelerine dondugu İbrahim’in (as) da bize anlatacagi cok sey var. Son asirda dunyanin en ucra koselerine kadar maddiyunluk ve sekuler egitim goturulmus ve iş, dini tamamiyla hayatin her alanindan cikartmaya kadar varmistir. Fakat goruldu ki ne dunya savaslari, ne ideolojik catismalar, ne soguk savas, ne sicak catismalar beserin hafizasindan din hakikatini atamadi. İbrahim (as) gibi ateslere atildilar ama o ateslerden gulller gulistanlar sacildi. Din temsilcilerine ve fikir onderlerine yapilan haksizliklara karsi butun dini gruplarin beraber hareket etmeleri de İbrahim as’in kissasinin bir ogretisi oldugunu dusunuyoruz.
6-İbrahim as kissasinda herhalde en muhim noktalardan biride Hacer annemiz olmustur. Olmalidir. Sefkat Kahramani hanimlar. Acz ve fakr icerisinde fakat irade-i ilahiyeye tam teslim olmus muttaki hanimlar.

Hz. İbrahim kıssası ile alakali daha bir cok noktaya deginildi ve konusma su ayetlerle son buldu; Suara Suresi 69- 104
69.Ey Muhammed! Onlara İbrahim’in haberini de oku.
70.Hani o, babasına ve kavmine, “Neye tapıyorsunuz?” demişti.
71.“Putlara tapıyoruz ve onlara tapmağa devam edeceğiz” demişlerdi.
72.İbrahim, dedi ki: “Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?”
73.“Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?”
74.“Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk” dediler.
75,76.İbrahim, şöyle dedi: “Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü?”
77.“Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah, dostumdur.”
78.“O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.”
79.“O, bana yediren ve içirendir.”
80.“Hastalandığımda da O bana şifa verir.”
81.“O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.”
82.“O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.”
83.“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.”
84.“Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.”
85.“Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.”
86.“Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır.”
87.“(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!”
88.“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!”
89.“Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.”
90.Cennet, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.
91,92,93.  Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara, “Allah’ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?” denilecek.
94,95.Artık onlar ve o azgınlar ile İblis’in askerleri hepsi birden tepetakla oraya atılırlar.
96.Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler:
97.“Allah’a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.”
98.“Çünkü sizi, âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk.”
99.“Bizi ancak (önderlerimiz olan) suçlular saptırdı.”
100.“İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok.”
101.“Candan bir dostumuz da yok.”
102.“Keşke (dünyaya) bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.”
103.Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi.
104.Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.

Bu ayetler ile bir hitamuhul misk oldu. Konferanstan sonra coklari kitaplarimizdan istediler. Kur’an’dan sordular. Hz. İbrahim kıssasının bu denli guzel anlatilmis olmasi sasirtici dediler. Ve bir cogu “bugun 1 saat icersinde o kadar cok sey ogrendik ki” dediler. Bir coklari adres ve telefonlarimizi istiyordu. Hatta bir Hollandalı 50 yaşlarında bir Misyoner yanimiza gelerek, “cok sasirdim, bu ne kadar guzel bir ders, bu ne kadar guzel bir teblig, o kadar meraklandim ki simdi Kur’an’ı okumaya ve bahsettiginiz kitaplari almaya gidiyorum. Bana size ulasabilecegim bir adres veya telefon verebilir misiniz?” diyordu.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
4 Yorum