Dursun SİVRİ

Dursun SİVRİ

Risalede metin birliği

A+A-

4 Haziran tarihinde yayınlanan Risale-i Nur’un Hukukunu Koruma Derneği Başkanı Muhammed Salar ile yapılan röportajda Risale-i Nur neşriyatı yapan yayın evlerinin aynı eserdeki metinde farklılıkları olduğu bahsi geçmişti.

Risale-i Nur asliyetini muhafaza sahih metin birliği temin edilebilmesi için bir konferans ve benzeri bir toplantı tertiplenip sahih metin üzerinde mutabakat sağlanması gerektiği üzerinde durulmuştu. Nasıl ki, Kur’an-ı Kerim’i çok farklı yayınevleri basıyor hepsinde sayfa metninde en ufak bir farklılık yok. Aynen Risale-i Nur basımı için de sahih bir metin mutabakatı sağlanması gerekir.

Dernek, Risale-i Nur’u basan yayınevlerine metinlerdeki bazı farklılıklara dikkat çeken çalışmalar göndererek metin birliği için adım atılması gerektiğini ifade etmiş.

Bu cümleden olarak her yayın evinin Risale metinlerindeki farklılıkları tespit edilen çalışmayı sunuyoruz.

 

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA LATİNCE SAHİH METİN BİRLİĞİNE VARMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 

BİRİNCİ KISIM

 

1.ALTINBAŞAK NEŞRİYAT (Latince Baskılarınızda)

-Emirdağ Lahikası 2’de “Hey’eti Vekileye ve Tevfik İleri’ye” başlıklı yazıda geçen “Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı.” Yanlış cümleyi, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği  “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”sahih cümleyle düzeltmeniz;

-Mesnevi-i Nuriye,Tarihçe-i Hayat ve Müdafaalar’da ”Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen “Hatta,umum Şarkta umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” diye devam eden cümleyi  “Hatta,umum Kürdistanda umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” şeklinde düzeltmeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’da “Halifelik Sırrı” kısmında geçen Taht-ı Belkıs’ı celbeden bir ifrit olmayıp, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “celb ilmine agah bir vezir” olarak düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat Ankara faslında geçen “Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.” sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye ve Tarihçe-i Hayat’ta Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen ”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’ın girişindeki Tenbih’in  üçüncü nüktesinde geçen “Onun için münafıklar hakkındaki uzun tafsilatın bir kısmını neşretmemeyi niyet ettim.” Cümlesinden sonra eksik olan  “Fakat Kur-an’a ait bir zerrenin de kıymeti büyüktür. Belki bazılarına da faidesi vardır” cümlelerini sahih olarak eklemeniz;

-İşaratü’l-İ’caz’daki münafıklar hakkındaki (12-13) ayetlerin (40-50 sayfalık) tefsirini sahih olarak neşretmeniz ;

-28.Mektub 6.risale olan 6.meseleyi (Vehhabiler ile ilgili yaklaşık 4 sayfalık mesele) Yeni Asya, Tenvir, Zehra Neşriyatları’nın isabetli olarak neşrettikleri gibi sizin de sahih olarak neşretmeniz ;

-Emirdağ Lahikası 2’de Üstad’ın Urfa’yı tarif ettiği mektupta geçen “Çünkü orası hem Anadolu’nun hem Arabistan’ın hem Şarkın bir nevi merkezi hükmündedir” cümlesini Tenvir,Zehra,Söz Basım, Şahdamar, Sözler ve Envar Neşriyatları’nın isabetle neşrettikleri gibi “Çünkü orası hem Anadolu’nun hem Arabistan’ın hem Kürdistan’ın bir nevi merkezi hükmündedir” şeklinde düzeltmeniz lazım ve elzemdir.

 

2-ENVAR YAYINCILIK

-Emirdağ Lahikası- 2’de “Hey’eti Vekileye ve Tevfik İleri’ye”  başlıklı yazıda geçen “Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı.” Yanlış cümleyi, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.” sahih cümleyle düzeltmeniz;

-İşaratü’l-İ’caz’da “Halifelik Sırrı” kısmında geçen Taht-ı Belkıs’ı celbeden bir ifrit olmayıp, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği “celb ilmine agah bir vezir” olarak düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat Ankara faslında geçen “Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”  sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen,”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz (Tarihçede düzeltmişsiniz)

-İşaratü’l-İ’caz’ın girişindeki Tenbih’in üçüncü nüktesinde geçen “Onun için münafıklar hakkındaki uzun tafsilatın bir kısmını neşretmemeyi niyet ettim.” Cümlesinden sonra eksik olan “Fakat Kur-an’a ait bir zerrenin de kıymeti büyüktür. Belki bazılarına da faidesi vardır” cümlelerini sahih olarak eklemeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’daki münafıklar hakkındaki (12-13) ayetlerin (40-50 sayfalık) tefsirini sahih olarak neşretmeniz ;

-28.Mektub 6.risale olan 6.meseleyi (Vehhabiler ile ilgili yaklaşık 4 sayfalık mesele) Yeni Asya, Tenvir, Zehra Neşriyatları’nın isabetli olarak neşrettikleri gibi sizin de sahih olarak neşretmeniz  lazım ve elzemdir.

-24.Lem’ada eksik olan “Birden ihtar edilen Bir Mes’ele-i Mühimme”başlıklı parçayı neşretmeniz gerekir.

 

3-İHLAS NUR NEŞRİYAT

-Emirdağ Lahikası- 2’de “Hey’eti Vekileye ve Tevfik İleri’ye” başlıklı yazıda geçen “Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı.” Yanlış cümleyi, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”sahih cümleyle düzeltmeniz;

-Tarihçe-i Hayat “Tahliller” bölümünde Eşref Edip ile Üstad’ın röportajında geçen “25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun” yanlış cümleyi Tenvir,Zehra ve Envar neşriyatları’nın isabetle neşrettikleri gibi “20 milyon Türk cemiyetinin değil,yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’da “Halifelik Sırrı” kısmında geçen Taht-ı Belkıs’ı celbeden bir ifrit olmayıp, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “celb ilmine agah bir vezir” olarak düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat  Ankara faslında geçen “Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”  sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz (Tarihçe’de düzelttiğiniz gibi)

-İşaratü’l-İ’caz’ın girişindeki Tenbih’in üçüncü nüktesinde geçen “Onun için münafıklar hakkındaki uzun tafsilatın bir kısmını neşretmemeyi niyet ettim.” Cümlesinden sonra eksik olan “Fakat Kur-an’a ait bir zerrenin de kıymeti büyüktür. Belki bazılarına da faidesi vardır” cümlelerini sahih olarak eklemeniz ;

-28.Mektub 6.risale olan 6.meseleyi (Vehhabiler ile ilgili yaklaşık 4 sayfalık mesele) Yeni Asya, Tenvir, Zehra Neşriyatları’nın isabetli olarak neşrettikleri gibi sizin de sahih olarak neşretmeniz ;

-Emirdağ Lahikası- 2’de Üstad’ın Urfa’yı tarif ettiği mektupta geçen “Çünkü orası hem Anadolun’un hem Arabistan’ın hem Şarkın bir nevi merkezi hükmündedir” cümlesini Tenvir,Zehra,Söz Basım,Şahdamar,Sözler ve Envar Neşriyat’ın isabetle neşrettikleri gibi “Çünkü orası hem Anadolu’nun hem Arabistan’ın hem Kürdistan’ın bir nevi merkezi hükmündedir” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’daki münafıklar hakkındaki (12-13) ayetlerin 40-50 sayfalık tefsirini sahih olarak neşretmeniz ;

-Muhakemat birinci makale son paragrafta geçen “Şarki Anadolu Mektebi denilen yüksek dağlar…” yanlış cümleyi “Kürd Mektebi denilen yüksek dağlar…” sahih cümleyle düzeltmeniz gerekir.

 

4-MUTLU YAYINCILIK

-Emirdağ Lahikası-2’ yi neşrettiğinizde; “Hey’eti Vekileye ve Tevfik İleri’ye” başlıklı yazıda geçen ; “Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı.” Yanlış cümleyi, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.” sahih cümleyle düzeltmeniz;

-Mesnevi-i Nuriye,Tarihçe-i Hayat ve Müdafaalar’da ”Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen “Hatta,umum Şarkta umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” diye devam eden cümleyi “Hatta,umum Kürdistanda umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’da “Halifelik Sırrı” kısmında geçen Taht-ı Belkıs’ı celbeden bir ifrit olmayıp, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “celb ilmine agah bir vezir” olarak düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat  Ankara faslında geçen “Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye ve Tarihçe-i Hayat’ta Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen,”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-Emirdağ Lahikası- 2’yi neşrettiğinizde Üstad’ın Urfa’yı tarif ettiği mektupta geçen “Çünkü orası hem Anadolu’nun hem Arabistan’ın hem Şarkın bir nevi merkezi hükmündedir” cümlesini Tenvir,Zehra,Söz Basım,Şahdamar,Sözler ve Envar Neşriyat’ın isabetle neşrettikleri gibi “Çünkü orası hem Anadolu’nun hem Arabistan’ın hem Kürdistan’ın bir nevi merkezi hükmündedir” sahih şekliyle düzeltmeniz lazım ve elzemdir.

-İşaratü’l-İ’caz’ın girişindeki Tenbih’in  üçüncü nüktesinde geçen “Onun için münafıklar hakkındaki uzun tafsilatın bir kısmını neşretmemeyi niyet ettim.” Cümlesinden sonra eksik olan “Fakat Kur-an’a ait bir zerrenin de kıymeti büyüktür. Belki bazılarına da faidesi vardır” cümlelerini sahih olarak eklemeniz gerekir.

-Mesnevi-i Nuriye ve Tarihçe-i Hayat’ta Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz lazım ve elzemdir.

 

5-RNK NEŞRİYAT

-Emirdağ Lahikası 2’de “Hey’eti Vekileye ve Tevfik İleri’ye” başlıklı yazıda geçen ; “Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı.” Yanlış cümleyi, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.” sahih cümleyle düzeltmeniz;

-Tarihçe-i Hayat ve Müdafaalar’da ”Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen “Hatta,umum Şarkta umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” diye devam eden cümleyi “Hatta, umum Kürdistan’da umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’da “Halifelik Sırrı” kısmında geçen Taht-ı Belkıs’ı celbeden bir ifrit olmayıp, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “celb ilmine agah bir vezir” olarak düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat Ankara faslında geçen “Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.” sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye Meclis-i Meb’us’ana Hitabe’de geçen,”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’daki münafıklar hakkındaki (12-13) ayetlerin (40-50 sayfalık) tefsirini sahih olarak neşretmeniz ;

-28.Mektub 6.risale olan 6.meseleyi (Vehhabiler ile ilgili yaklaşık 4 sayfalık mesele) Yeni Asya, Tenvir, Zehra Neşriyatın isabetli olarak neşrettikleri gibi sizin de sahih olarak neşretmeniz ;

-Muhakemat birinci makale son paragrafta geçen “Şarki Anadolu Mektebi denilen yüksek dağlar…” yanlış cümleyi “Kürd Mektebi denilen yüksek dağlar…” sahih cümleyle düzeltmeniz gerekir.

 

6-SÖZ BASIM YAYIN

-Emirdağ Lahikası- 2’de “Hey’eti Vekileye ve Tevfik İleri’ye” başlıklı yazıda geçen ; “Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı.” Yanlış cümleyi, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.” sahih cümleyle düzeltmeniz;

-İşaratü’l-İ’caz’da “Halifelik Sırrı” kısmında geçen Taht-ı Belkıs’ı celbeden bir ifrit olmayıp, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği gibi; “celb ilmine agah bir vezir” olarak düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye,Tarihçe-i Hayat ve Müdafaalar’da ”Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen “Hatta,umum Şarkta umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” diye devam eden cümleyi “Hatta,umum Kürdistanda umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” sahih şekliyle düzeltmeniz;

-Tarihçe-i Hayat Ankara faslında geçen “Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.” sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen,”meclis-i ali” ve “yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat  Tahliller bölümünde  geçen Eşref Edip ile Üstad’ın röportajında geçen “25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun” cümlesini Tenvir,Zehra ve Envar Neşriyatları’nın isabetle neşrettikleri gibi “20 milyon Türk cemiyetinin değil,yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun”şeklinde düzeltmeniz ;

-Muhakemat birinci makale son paragrafta geçen “Şarki Anadolu Mektebi denilen yüksek dağlar…” yanlış cümleyi “Kürd Mektebi denilen yüksek dağlar…” sahih cümleyle düzeltmeniz gerekir.

-İşaratü’l-İ’caz’ın girişindeki Tenbih’in üçüncü nüktesinde geçen “Onun için münafıklar hakkındaki uzun tafsilatın bir kısmını neşretmemeyi niyet ettim.” Cümlesinden sonra eksik olan “Fakat Kur-an’a ait bir zerrenin de kıymeti büyüktür. Belki bazılarına da faidesi vardır” cümlelerini sahih olarak eklemeniz;

 

7-SÖZLER YAYINEVİ

-Emirdağ Lahikası 2’de “Hey’eti Vekileye ve Tevfik İleri’ye” başlıklı yazıda geçen ; “Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı.” Yanlış cümleyi, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”sahih cümleyle düzeltmeniz;

-İşaratü’l-İ’caz’da “Halifelik Sırrı” kısmında geçen Taht-ı Belkıs’ı celbeden bir ifrit olmayıp, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “celb ilmine agah bir vezir” olarak düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat Ankara faslında geçen “Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.” sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat Tahliller bölümünde geçen Eşref Edip ile Üstad’ın röportajında geçen “25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun” cümlesini Tenvir,Zehra ve Envar (Neşriyatları)’nın isabetle neşrettikleri gibi “20 milyon Türk cemiyetinin değil,yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun”şeklinde düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen,”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat ve Müdafaalar’da ”Meclis-i Meb’usana Hitabe’de  geçen “Hatta,umum Şarkta umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” diye devam eden cümleyi “Hatta,umum Kürdistanda umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” şeklinde düzeltmeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’daki münafıklar hakkındaki (12-13) ayetin (40-50 sayfalık)  tefsirini sahih olarak neşretmeniz ;

-28.Mektub 6.risale olan 6.meseleyi (Vehhabiler ile ilgili yaklaşık 4 sayfalık mesele) Yeni Asya, Tenvir, Zehra Neşriyatları’nın isabetli olarak neşrettikleri gibi sizin de sahih olarak neşretmeniz ;

-Muhakemat birinci makale son paragrafta geçen “Şarki Anadolu Mektebi denilen yüksek dağlar…” yanlış cümleyi “Kürd Mektebi denilen yüksek dağlar…” sahih cümleyle düzeltmeniz gerekir.

 

8-ŞAHDAMAR YAYINLARI

-Emirdağ Lahikası 2’de “Hey’eti Vekileye ve Tevfik İleri’ye” başlıklı yazıda geçen ; “Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı.” Yanlış cümleyi, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”  sahih cümleyle düzeltmeniz;

-İşaratü’l-İ’caz’da “Halifelik Sırrı” kısmında geçen Taht-ı Belkıs’ı celbeden bir ifrit olmayıp, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “celb ilmine agah bir vezir” olarak düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat  Ankara faslında geçen “Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”  sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-19. Mektup,Emirdağ Lahikası 2 ve Zülfikar’da geçen ve yayın evlerinin çoğunun  (ENVAR,SÖZLER,TENVİR v.b) isabetle kaydettikleri hicret mağarasının ismini H.z Üstad’ın içtihadına sadık kalarak “Gar-ı Hira” olarak düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye ve Tarihçe-i Hayat Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen,”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat Tahliller bölümünde geçen Eşref Edip ile Üstad’ın röportajında geçen “25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun” cümlesini Tenvir,Zehra ve Envar Neşriyatları’nın isabetle neşrettikleri gibi “20 milyon Türk cemiyetinin değil,yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun”şeklinde düzeltmeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’ın girişindeki Tenbih’in üçüncü nüktesinde geçen “Onun için münafıklar hakkındaki uzun tafsilatın bir kısmını neşretmemeyi niyet ettim.” cümlesinden sonra eksik olan “Fakat Kur-an’a ait bir zerreninde kıymeti büyüktür. Belki bazılarına da faidesi vardır” cümlelerini sahih olarak neşretmeniz ;

-İşaratü’l-İ’caz’daki münafıklar hakkındaki (12-13) ayetin (40-50 sayfalık)  tefsirini sahih olarak neşretmeniz ;

-28.Mektub 6.risale olan 6.meseleyi (Vehhabiler ile ilgili yaklaşık 4 sayfalık mesele) Yeni Asya, Tenvir, Zehra Neşriyatları’nın isabetli olarak neşrettikleri gibi sizin de sahih olarak neşretmeniz;

-Muhakemat birinci makale son paragrafta geçen “Şarki Anadolu Mektebi denilen yüksek dağlar…” yanlış cümleyi “Kürd Mektebi denilen yüksek dağlar…” sahih cümleyle düzeltmeniz gerekir.

-19. mektup ve Emirdağ 2’de geçen Resul-i Ekrem (A.S.M)’in eliyle Gazve-i Bedir’de öldürülen “Übey İbn-i Halef” hadisesini Üstadın içtihadına sadık kalarak düzeltmeniz ; (“Gazve-i Uhud değil,Gazve-i Bedir’de” şeklinde düzeltmek lazım ve elzemdir.)   

 

9-TENVİR NEŞRİYAT

-Tüm yayınevlerinin isabetle neşretmiş bulundukları aşağıdaki metni biran önce 19. Mektup 13. İşaret kısmında ve Zülfikar’da neşretmeniz gerekir. Metin şudur: 
 “Bu Parça Altın Ve Elmasla Yazılsa Liyakati Var 
Evet, sabıkan bahsi geçmiş:

-Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi,

- sırrıyla, aynı avucunda, küçücük taş ve toprak, düşmana  top ve gülle hükmünde, onları inhizâma sevk etmesi,

- nassı ile, aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi,

-Ve aynı el, çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi,

-Ve aynı el, hastalara ve yaralılara şifa olması,

-Elbette o mübarek el, ne kadar harika bir mucize-i kudret-i İlâhiye olduğunu gösterir. 
Güya, ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i Sübhânîdir ki, küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler.Ve a'dâya karşı küçücük bir cephane-i Rabbânîdir ki, içine taş ve toprak girse, gülle ve bomba olur.

-Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmânîdir ki, hangi derde temas etse, derman olur.

-Ve celâl ile kalktığı vakit, kameri parçalayıp, Kab-ı Kavseyn şeklini verir. 
Ve cemâl ile döndüğü vakit, âb-ı kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer.

-Acaba böyle bir zâtın birtek eli böyle acip mu'cizâta mazhar ve medar olsa, o zâtın, Hâlık-ı Kâinat yanında ne kadar makbul olduğu ve dâvâsında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları, bedâhet derecesinde anlaşılmaz mı?

-Tüm yayınevlerinin isabetle neşretmiş bulundukları aşağıdaki metni Emirdağ Lahikası 2’de (Samsun Muhakemesi ile ilgili İstanbul Mahkemesinde yaptığı savunmada) biran önce neşretmeniz gerekir. Metin şudur:

“Haşiye : Rus’un Başkumandanı kasten önünden üç defa geçtiği halde ayağa kalkmayan ve tenezzül etmeyen ve onun idam tehdidine karşı izzet-i İslâmiye’yi muhafaza için ona başını eğmeyen; İstanbul'u istilâ eden İngiliz Başkumandanına ve onun vasıtasıyla fetva verenlere karşı, İslâmiyet şerefi için, idam tehdidine beş para ehemmiyet vermeyen ve "Tükürün zâlimlerin o hayâsız yüzüne!" cümlesiyle ve matbuat lisanıyla karşılayan; ve Mustafa Kemal'in elli mebus içinde hiddetine ehemmiyet vermeyip, "Namaz kılmayan haindir" diyen; ve Divan-ı Harb-i Örfî'nin dehşetli suallerine karşı, "Şeriatın tek bir meselesine ruhumu feda etmeye hazırım" deyip dalkavukluk etmeyen; ve yirmi sekiz sene, gâvurlara benzememek için inzivayı ihtiyar eden bir İslâm fedaisi ve hakikat-ı Kur'âniyenin fedakâr hizmetkârına maslahatsız, kanunsuz denilse ki, "Sen Yahudi ve Hıristiyan papazlarına benzeyeceksin, onlar gibi başına şapka giyeceksin, bütün İslâm ulemasının icmaına muhalefet edeceksin; yoksa ceza vereceğiz" denilse, elbette öyle herşeyini hakikat-i Kur'âniye’ye feda eden bir adam, değil dünyevî hapis veya ceza ve işkence, belki parça parça bıçakla kesilse, Cehenneme de atılsa, kat'iyen; yüz ruhu da olsa, bütün tarihçe-i hayatının şehadetiyle, feda edecek...Acaba, bu vatan ve dinin gizli düşmanlarının bu eşedd-i zulm-ü nemrudanelerine karşı, manevî pek çok kuvveti bulunan bu fedakârın tahammülü ve maddî kuvvetle ve menfî cihette mukabele etmemesinin hikmeti nedir?

İşte bunu size ve umum ehl-i vicdana ilân ediyorum ki, yüzde on zındık dinsizin yüzünden doksan mâsuma zarar gelmemek için, bütün kuvvetiyle dahildeki emniyet ve âsâyişi muhafaza etmek için, Nur dersleriyle herkesin kalbine bir yasakçı bırakmak için Kur'ân-ı Hakîm ona o dersi vermiş. Yoksa bir günde, yirmi sekiz senelik zâlim düşmanlarımdan intikamımı alabilirim. Onun içindir ki, âsâyişi mâsumların hatırı için muhafaza yolunda haysiyetini, şerefini tahkir edenlere karşı müdafaa etmiyor ve diyor ki: "Ben, değil dünyevî hayatı, lüzum olsa âhiret hayatımı da millet-i İslâmiye hesabına feda edeceğim."Said Nursî ”

-Tarihçe-i Hayat  Ankara faslında geçen “Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”  sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen,”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz gerekir.

 

10-YENİ ASYA NEŞRİYAT(2010 Baskısı)

-Emirdağ Lahikası 2’de “Hey’eti Vekileye ve Tevfik İleri’ye” başlıklı yazıda geçen ; “Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı.” Yanlış cümleyi, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.” sahih cümleyle düzeltmeniz;

-İşaratü’l-İ’caz’da “Halifelik Sırrı” kısmında geçen Taht-ı Belkıs’ı celbeden bir ifrit olmayıp, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “celb ilmine agah bir vezir” olarak düzeltmeniz ;

-Mesnevi-i Nuriye,Tarihçe-i Hayat ve Müdafaalar’da ”Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen “Hatta,umum Şarkta umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” diye devam eden cümleyi  “Hatta,umum Kürdistanda umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş…” şeklinde düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat  Ankara faslında(sf  227) geçen “Eskiden Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.” sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-Tarihçe’de düzeltmiş olup Mesnevi’de ihmal ettiğiniz Meclis-i Meb’usana Hitabe’de geçen,”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat “Tahliller” bölümünde  geçen Eşref Edip ile Üstad’ın röportajında geçen “25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun” cümlesini Tenvir,Zehra ve Envar Neşriyatları’nın isabetle neşrettikleri gibi “20 milyon Türk cemiyetinin değil,yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun”şeklinde düzeltmeniz ;

-Muhakemat birinci makale son paragrafta geçen “Şarki Anadolu Mektebi denilen yüksek dağlar…” yanlış cümleyi “Kürd Mektebi denilen yüksek dağlar…” sahih cümleyle düzeltmeniz.

-Muhakemat Birinci Makale İkinci Mukaddeme Haşiyede Kahriyat’tan alınma dörtlükte geçen “Bizde birisi demiştir.” yanlış cümleyi “Bizim bir Kürd demiştir.”  sahih cümleyle düzeltmeniz    lazım ve elzemdir.

 

11-ZEHRA NEŞRİYAT (2010 Baskısı)

-Emirdağ Lahikası 2’de “Hey’eti Vekileye ve Tevfik İleri’ye” başlıklı yazıda geçen ; “Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”sahih cümleyle düzeltmeniz;

-İşaratü’l-İ’caz’da “Halifelik Sırrı” kısmında geçen Taht-ı Belkıs’ı celbeden bir ifrit olmayıp, Tenvir Neşriyat’ın da isabetle neşrettiği; “celb ilmine agah bir vezir” olarak düzeltmeniz ;

-Tarihçe-i Hayat Ankara faslında geçen “Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı.” yanlış cümleyi, “Hatta o zamandan evvel hamiyetli bir Kürd talebem vardı.”  sahih cümleyle düzeltmeniz ;

-19. Mektup,Emirdağ Lahikası 2 ve Zülfikar’da geçen ve yayın evlerinin çoğunun  (ENVAR,SÖZLER,TENVİR v.b) isabetle kaydettikleri hicret mağarasının ismini, Hz. Üstad’ın içtihadına sadık kalarak “Gar-ı Hira” olarak düzeltmeniz;

-Mesnevi-i Nuriye ve Tarihçe-i Hayat Meclis-i Meb’us ana Hitabe’de geçen,”meclis-i ali” ve “ yüksek meclis” yanlış tanımlamalarını “meclis” sahih şekliyle düzeltmeniz lazım ve elzemdir

 

12-BADILLI TERCÜMESİ

-İşaratü’l-İ’caz kitabının girişindeki Tenbih’in Üçüncü Nüktesi’nde geçen “Onun için münafıklar hakkındaki uzun tafsilatın bir kısmını neşretmemeyi niyet ettim.” Cümlesinden sonra eksik olan “Fakat Kur-an’a ait bir zerrenin de kıymeti büyüktür. Belki bazılarına da faidesi vardır” cümlelerini sahih olarak eklemeniz gerekir.

 

13-BAHATTİN SAĞLAM TERCÜMESİ

-İşaratü’l-İ’caz’ın girişindeki Tenbih’in üçüncü nüktesinde geçen “Onun için münafıklar hakkındaki uzun tafsilatın bir kısmını neşretmemeyi niyet ettim.” Cümlesinden sonra eksik olan “Fakat Kur-an’a ait bir zerrenin de kıymeti büyüktür. Belki bazılarına da faidesi vardır” cümlelerini sahih olarak eklemeniz gerekir. “Bu çalışma; sıdk ve sadakat temelli, uhuvvet ve ittihad maksatlıdır.”

 

Risale-i Nur Hukukunu Muhafaza Derneği ile ilgili röportaj için tıklayınız

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
8 Yorum