Zinâya yaklaşmayın, o çirkin bir iştir, kötü bir yoldur!

Zinâya yaklaşmayın, o çirkin bir iştir, kötü bir yoldur!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), İsrâ Sûresi 31-32. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

31 . Hem fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin! Onları da sizi de biz rızıklandırırız.(*) Şübhesiz onları öldürmek, büyük bir günahtır.

32 . Ve zinâya yaklaşmayın (o cürmün sebeblerinden dahi uzak durun); çünki o, çirkin bir iştir. Ve ne kötü bir yoldur!

(*) “Gerek nefsine ve gerek evlâd ve taallukātına (yakınlarına) hayat malzemesini tedârik etmek Allah’ın vazîfesidir. Evet mâdem hayâtı veren O’dur. Ve o hayâtı koruyacak levâzımâtı (lâzım şeyleri) da O verecektir. Yalnız, hükûmetin asker için erzak depolarında cem‘ ettiği (topladığı) erzâkı (rızıkları) askerlere taşıttırdığı, temizletip öğüttürdüğü ve pişirttirdiği gibi, Cenâb-ı Hakk da hayat için lâzım olan levâzımâtı küre-i arz (yeryüzü) tarlasında yaratıp cem‘ ettikten sonra, o erzâkın toplanmasını ve sâir ahvâlini (hâllerini) insana yaptırır ki, insana bir meşgûliyet, bir eğlence olsun ve insan atâlet ve betâlet (tenbellik ve boş durmak) azâbından kurtulsun.

Ey insan! Rahm-ı mâderde (ana rahminde) iken, tıfıl (çocuk) iken, ihtiyâr (seçme kābiliyeti) ve iktidardan mahrum bir vaziyette iken, seni pek leziz rızıklarla besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça senin o rızkını verecektir. Baksana! Her bahar mevsiminde sath-ı arzda(yeryüzünde) yaratılan envâ‘-ı erzâkı (rızık çeşitlerini) kim yaratıyor ve kimler için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya!” (Mesnevî-i Nûriye, Şemme, 201)