Hadid, Vakıa ve Rahman sûrelerini okumaya devam eden kişi

Hadid, Vakıa ve Rahman sûrelerini okumaya devam eden kişi

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Fatıma (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Hadid, Vakıa ve Rahman sûrelerini okumaya devam eden kişi, göklerin ve yerin melekûtunda, "Firdevs Cennetinin sakini" diye isimlendirilir.

(Camiüssağir-6001)