Tekâsür Sûresini okumaya devam eden kişi

Tekâsür Sûresini okumaya devam eden kişi

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Esma binti Umeys (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Tekâsür Sûresini okumaya devam eden kişi manevî âlemde "Şükrü edâ eden" diye isimlendirilir.

(Camiüssağir-6002)