Yeryüzüne birçok erkek ve kadın yayan Rabbinizden sakının!

Yeryüzüne birçok erkek ve kadın yayan Rabbinizden sakının!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nisâ Sûresi 1. ayetinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Medîne devrinde nâzil olmuştur, 176 âyettir.]

1-Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten (Âdem’den) yaratan, ondan da eşini (Havvâ’yı) yaratarak (yeryüzüne) ikisinden birçok ricâl (erkekler) ve nisâ (kadınlar) yayan Rabbinizden sakının! O’nun hakkına birbirinizden isteklerde bulunuyor olduğunuz Allah’dan ve akrabâlık bağların(ı koparmak)tan sakının! Şübhesiz ki Allah, sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.