Yaptığın ve yapacağın iyilikleri çok görerek başa kakma!

Yaptığın ve yapacağın iyilikleri çok görerek başa kakma!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müddesir Suresi 1-10. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

1 . Ey müddessir olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)! (*)

2 . Kalk! (Ve) artık (insanları Allah’ın azâbı ile) korkut!

3,4 . Hem Rabbini, artık (bütün âleme tekbîr ile) büyükle! Elbiseni de temizle!

5,6,7 . Ve (bütün) kötü şeyleri terk et! (Bu güzel hâlini devâm ettir!) Hem (yaptığın ve yapacağın iyilikleri) çok görerek başa kakma! Ve Rabbin için sabret!

8,9,10 . Sonunda Sûr’a üflendiğinde, işte o gün, çok çetin bir gündür! O kâfirlere (hiç de) kolay değildir!

(*) Resûl-i Ekrem (ASM) vahye ilk mazhar olduklarında Cebrâîl (AS)’ı Hirâ mağarasında iken aslî şekli ile görmüş, vücûdunu bir ürperti ve titreme kaplamıştı. Hemen evine gelip eşi Hz. Hadîce (ra) vâlidemize: “Beni örtün!” buyurdu. Onun üzerine bu âyet-i celîle nâzil oldu. (Beyzâvî, c. 2, 541)