Yaptığın ve yapacağın iyilikleri çok görerek başa kakma!

Yaptığın ve yapacağın iyilikleri çok görerek başa kakma!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müddessir Sûresi 1-7. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 56 âyettir.]

1-Ey müddessir olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)! (*)

2-Kalk! (Ve) artık (insanları Allah’ın azâbı ile) korkut!

3, 4-Hem Rabbini, artık (bütün âleme tekbîr ile) büyükle! Elbiseni de temizle!

5-Ve (bütün) kötü şeyleri terk et! (Bu güzel hâlini devâm ettir!)

6-Hem (yaptığın ve yapacağın iyilikleri) çok görerek başa kakma!

7-Ve Rabbin için sabret!

(*) Resûl-i Ekrem (asm) vahye ilk mazhar olduklarında Cebrâîl (as)’ı Hirâ mağarasında iken aslî şekli ile görmüş, vücûdunu bir ürperti ve titreme kaplamıştı. Hemen evine gelip eşi Hz. Hadîce (ra) vâlidemize: “Beni örtün!” buyurdu. Onun üzerine bu âyet-i celîle nâzil oldu. (Beyzâvî, c. 2, 541)