Üç şey vardır ki, iman ahlâkındandır

Üç şey vardır ki, iman ahlâkındandır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Enes (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Üç şey vardır ki, iman ahlâkındandır:

Öfkelendiğinde öfkesi onu bâtıla sevketmeyen, hoşlandığında hoşnutluğu onu haktan dışarı çıkarmayan, gücü yettiğinde hakkı olmayan şeyi zimmetine geçirme­yen kimselerin ahlâkı.

(Camiussağir-3432)