Tek olarak yarattığım şu kimseyi ise, bana bırak!

Tek olarak yarattığım şu kimseyi ise, bana bırak!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müddessir Sûresi 8-17. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

8, 9-Sonunda Sûr’a üflendiğinde, işte o gün, çok çetin bir gündür!

10-O kâfirlere (hiç de) kolay değildir!

11-Tek olarak yarattığım şu kimseyi ise, bana bırak! (*)

12, 13-Ona, (kapladığı yerler dahi pek) uzun olan bir mal ve (her işinde) yanında hazır oğullar verdim!

14, 15-Hem ona (dünya ni‘metlerini) yaydıkça yaydım! Sonra (daha da) artırmamı hırsla istiyor!

16-Hayır! Çünki o, bizim âyetlerimize karşı inadcı kesilmiştir.

17-Onu yakında sarp bir yokuşa sardıracağım! (**)

(*) Bu kâfir, “Benim Arablar içinde benzerim yoktur!” diyen Velid bin Muğîre’dir. (Râzî, c. 15/30, 199)

(**) Bir hadîs-i şerifte buyurulmuştur ki: “Saûd, Cehennem’de ateşten bir dağdır. O, oraya yetmiş yılda tırmanır, sonra geri yuvarlanır. Ve bu iş, hep böyle devâm eder.” (Kurtubî, c. 10/19, 73)