Siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz?

Siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Neml Suresi 54-58. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

54 . Lût’u da (peygamber olarak gönderdik). O vakit kavmine şöyle demişti: “Siz görüp durduğunuz hâlde, (hâlâ) bu çirkin işi mi yapıyorsunuz?”

55 . “Gerçekten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır! Siz câhillik eden bir kavimsiniz!” (*)

56 . Kavminin cevâbı ise: “Lût’un ehlini şehrinizden çıkarın! Çünki onlar, (bizi beğenmeyip) çok temizlik taslayan insanlardır!” demekten başka bir şey olmadı.

57 . Bunun üzerine (biz de) onu ve ehlini kurtardık. Ancak karısı hâriç; onun (inkârı sebebiyle) geride kalanlardan olmasını takdîr ettik.

58 . Ve üzerlerine (taştan) bir yağmur yağdırdık. Artık o korkutulan (kâfir) kimselerin yağmuru, ne kötü idi!

(*) “Kuvve-i şeheviyenin tefrit (geri) mertebesi humuddur ki; ne helâle ve ne de harâma şehveti, bir iştihâsı yoktur. İfrat (aşırı) mertebesi fücurdur ki; nâmusları ve ırzlarıpâyimâl etmek iştihâsında olur. Vasat mertebesi (orta yolu) ise iffettir ki; helâline şehveti var, harâma yoktur.” (İşârâtü’l-İ‘câz, 19-20)