Orada altından bilezikler ve inciler takınırlar, elbiseleri ise ipektir

Orada altından bilezikler ve inciler takınırlar, elbiseleri ise ipektir

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hacc 23-25. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

23 . Muhakkak ki Allah, îmân edip sâlih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar; orada altından bilezikler ve inciler takınırlar. Orada onların elbiseleri ise ipektir.

24 . (Onlar) sözün güzel olanına (kelime-i tevhîde) hidâyet edilmişlerdir; hamd edilmeye yegâne lâyık olan (Allah’)ın yoluna hidâyet edilmişlerdir.

25 . Şübhesiz ki o inkâr edenler ve (insanları) Allah yolundan, içinde yerli olsun misâfir olsun (kıble ve ma‘bed olma husûsunda) insanlar için eşit kıldığımız Mescid-i Harâm’dan men‘ edenler yok mu, işte her kim ki orada zulüm ile haktan sapmak isterse, ona (pek) elemli bir azabdan tattırırız.