O’nun kudretinin delillerinden biri de yeryüzünü kupkuru görmendir

O’nun kudretinin delillerinden biri de yeryüzünü kupkuru görmendir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Fussilet 39-40. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

39 . O’nun (kudretinin) delillerinden biri de, doğrusu senin yeryüzünü kupkuru görmendir; fakat onun üzerine o suyu (yağmuru) indirdiğimiz zaman, (yeryüzü, çeşit çeşit bitkiler ile) harekete geçer, kabarır. Şübhesiz ki ona hayat veren, elbette ölüleri de dirilticidir. Çünki O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

40 . Muhakkak ki, âyetlerimiz hakkında haktan (meyledip) sapanlar, bize gizli kalmazlar. O hâlde, ateşin içine atılan mı hayırlıdır, yoksa kıyâmet günü emîn bir hâlde gelen mi? Dilediğinizi yapın! Şübhe yok ki O, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.