Onların söylediklerine sabret ve onları güzel bir ayrılışla terket!

Onların söylediklerine sabret ve onları güzel bir ayrılışla terket!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müzzemmil Sûresi 10-14. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

10-Hem (o müşriklerin) söylediklerine sabret ve onları güzel bir ayrılışla terket!

11-Refah sâhibi (varlıklı) o yalancıları ise, bana bırak ve onlara biraz mühlet ver!

12-Çünki bizim yanımızda ağır kelepçeler ve yakıcı bir ateş vardır!

13-Bir de boğaza duran bir yiyecek ve (pek) elemli bir azab (vardır)!

14-O gün (o kıyâmet günü) yer ve dağlar sarsılır ve dağlar akıp giden bir kum yığını hâline gelir!