Onlar, bizim katımızda elbette seçilmişlerden

Onlar, bizim katımızda elbette seçilmişlerden

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Sâd Suresi 45-47. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

45 . (Ey Habîbim!) Kuvvet ve basîretâhibi kullarımız İbrâhîm’i, İshâk’ı ve Ya‘kūb’u da an!

46 . Çünkü biz onları, hâlis (bir haslet) olan âhiret düşüncesiyle ihlâslı (kimseler) kıldık.

47 . Gerçekten de onlar, bizim katımızda elbette seçilmişlerden, en hayırlı kimselerdendir.