O gün gök açılmış da, kapı kapı olmuştur!

O gün gök açılmış da, kapı kapı olmuştur!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nebe Sûresi 17-20. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

17-Şübhesiz ki o ayırma (hüküm verme) günü, (sevab ve cezâ için) belirlenmiş bir vakittir.

18-O gün Sûr’a (ikinci def‘a) üflenir de bölük bölük (hesab yerine) gelirsiniz!

19-Ve (o gün) gök açılmış da, kapı kapı olmuştur!

20-Artık dağlar yürütülmüş, öyle ki bir serab hâline gelmiştir!