O ayırış günü, onların hep birlikte buluşma vaktidir

O ayırış günü, onların hep birlikte buluşma vaktidir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Duhan Suresi 40-42. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

40 . Şübhesiz ki (hak ile bâtılın birbirinden ayrılarak hüküm verileceği) o ayırış günü, onların hep birlikte buluşma vaktidir.

41 . O gün, bir dostun bir dosta hiçbir faydası olmaz ve onlar yardım olunmazlar.

42 . Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler müstesnâ. Şübhesiz ki Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet edici) olan ancak O’dur.