O an bacak bacağa dolaşır!

O an bacak bacağa dolaşır!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kıyame Suresi 26-35. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

26,27,28 . Hayır! (Can) köprücük kemiklerine dayandığı zaman: “Var mı (bu hastaya) bir okuyacak (tedâvi edecek) kişi?” denilir. Ve (o can çekişen kimse ise,) şübhesiz bunun (artık dünyadan) ayrılış olduğunu sezer.

29 . Ve bacak bacağa dolaşır!

30 . O gün sevk olunacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur.

31,32 . Çünki (o insan) ne (peygamberi ve Kur’ân’ı) tasdîk etti, ne de namaz kıldı. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi.

33 . Sonra da çalımlana çalımlana âilesine gitti.

34 . Sana daha lâyıktır (bu azab), daha lâyık!

35 . Sonra (tekrar tekrar) sana daha lâyıktır (bu azab), daha lâyık!