Papazlar Risale-i Nur ile ahirete çalışıyor

Papazlar Risale-i Nur ile ahirete çalışıyor

Bugüne kadar yayınladığı İngilizce ve Felemenkçe 13 eser arasına üç tane de Risale-i Nur Külliyatından küçük eserler girdi

A+A-

Abdullah Ademoğlu’nun haberi:
 
RİSALEHABER-Avrupa ve Amerika’nın resmen tanınan tek İslam Üniversitesi olan Rotterdam İslam Üniversitesi, IUR Press adıyla bir yayınevi kurarak İslami ilimlerle alakalı Avrupa ve Amerika’da damgasını vuran bir akademik kuruluş haline geldi. Bugüne kadar yayınladığı İngilizce ve Felemenkçe 13 eser arasına üç tane de Risale-i Nur Külliyatından küçük eserler girdi: Zegeningen voor de zieken (Hastalar Risalesi); Een poort naar de Goddelijke eenheid (Tevhide Açılan Kapı = 22. Söz, Tabiat Risalesi ve Hüve Nüktesi) ve Koorte Worden (Küçük Sözler). Şu anda Haşir Risalesi basılmak üzere. IUR Press’in bütün gayreti Ekim 2012’ye kadar Büyük Sözleri Felemenkçe olarak neşretmek.
 
Tercüme Projesi Nasıl Başladı?

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Akgündüz koordinatörlüğünde başlatılan tercüme faaliyetleri tamamen bir akademik organizasyona dayanıyor ve Üniversitede bir Tercüme Bürosu kurulmuş vaziyette. Yapısı şöyle: Ahmed Said Karadeniz ile Arapça, İngilizce ve Felemenkçeyi anadili gibi bilen Suat Erdemsoy tercüme faaliyetinin koordinatörlüğünü yapıyor. Özellikle tercüme hizmetinin beyin kadrosunda ise 45 yıllık Albeda College gibi yüksekokullarda lisan hocalığı yapmış bulunan ve İngilizce, Almanca ve Felemenkçeyi anadili gibi bilen Hollandalı Müslüman Bilim adamı Kees Musa Hoek ile Risale-i Nuru tanıyarak Müslüman olan ve yıllardır tercüme hizmetleriyle meşgul bulunan Abdurrahman Kweens bulunuyor. Ancak organizasyon bununla sınırlı değil, bu hizmete yardımcı olan şahıslar büyük bir yekûn teşkil ediyor ve bunlar in arasında çok önemli kahramanlar var.
 
Tercüme Faaliyetleri Nasıl Yürüyor?

Risale-i Nur Külliyatının yabancı dillere tercümesi konusunda en gelişmiş metot Felemenkçeye tercüme faaliyetinde uygulanıyor. Bunun temel esasları ve özellikleri şöyle özetlenebilir:
1.Evvela Batı dillerinde yapılmış (İngilizce ve Almanca gibi) tercümeler nazar-ı itibara alınarak ve ancak Türkçe asıl metin temel kabul edilerek ham tercüme yapılıyor. Bu noktada tercüme kabiliyeti olan herkesten istifade ediliyor.

2.Bu hazırlanan metin, tercümenin beynini teşkil eden Kees Musa Hoek (Felemenkçe dil kontrolü, İngilizce ve Almanca tercümelerle kıyaslama), Suat Erdemsoy (Türkçe asıl metinden takip ve tashih) ve Abdurrahman Kweens gibi uzmanların elinden ve kontrolünden geçiyor.

3.Bu son hali Nurlara ve dile vakıf kardeşler tarafından satır satır kontrol ediliyor ve teklif edilen tashihler tekrar ikinci merhaledeki uzmanlara ulaştırılıyor.

4.Son olarak ayetler, hadisler ve diğer akademik kaynaklar tetkik ediliyor ve özellikle Risale-i Nurun ana özelliği bozulmadan ayet ve hadis mealleri ile bazı zaruri izahlar mutlaka dipnot halinde ekleniyor. Ayet ve hadislerin Arapça metinleri, otantik olması ve aslının muhafaza edilmesi gayesiyle metinde aynen yer alıyor.

5.Bu tercüme faaliyetlerinin en mühim özelliği de Hollanda ve Belçika’da bulunan ve Nur’a aşık olan bütün hizmet, meslek ve meşrep mensuplarının ittifakıyla bu işin yürütülmesidir. Zira mesela Hocaefendi Hizmeti, başladıkları tercüme faaliyetini durdurarak bu hizmet kervanına katılmış ve bizlere büyük ölçüde bir manevi ve maddi destek olmaktadırlar.

6.Bu arada bu hizmetin yürümesi için maddi desteklerini esirgemeyen bütün insanlara teşekkür ederken özellikle baskının en kaliteli şekilde ve Batı Standartlarında teminin sağlayan İMAK Matbaası yetkililerini; kapı kapı dolaşarak bu konuda birlik sağlanmasının faydasını anlatan ve dağıtımda birinci rol oynayan ve kendisi tek başına bir millet olan Rıza Deniz Ağabeyi zikretmek gerekmektedir.

Hollanda’da Tercüme Edilen Risalelerin Etkisi Nasıl Görülüyor?

Risale-i Nurlar Kur’an’ın hakiki ve manevi bir tefsiri olması açısından hem Müslümanlar ve hem de gayr-i Müslimler için büyük önem arz ediyor. İkincisi, Risale-i Nur’un anlattığı hakikatler, sadece cüz’î bir yarayı tedavi etmiyor; yalnız bir cemaati veya Müslümanları ilgilendirmiyor. İnsanlığın en büyük belası olan dinsizlik ve ahlaksızlık zehirlerine karşı bir panzehir vazifesi gördüğünden imanı olan ve mukaddese değer veren her insanı alakadar ediyor. Bu sebeple Hollandalı ilim adamları ve kültürlü insanlar yakın alaka gösteriyor. Tesbit ettiğimiz bazı müşahhas misalleri aktarmakta fayda mülahaza ediyoruz:

1.Tercüme faaliyetine maddi ve manevi destek veren Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Üyesi Nusret Çelenk ilk çıkan Felemenkçe Hastalar Risalesini tanıdığı olan Surinamlı tahsilli şahsa takdim ediyor. Surinam’lı şahıs ise kanser olan hanımına veriyor. Sabaha kadar defalarca kitabı okuyan hanımefendi sabahleyin beyi ile beraber Nusret Beyi bir buket çiçekle ziyaret ediyor ve teşekkürlerini arz ediyor. Ancak mesele bununla da kalmıyor. Bir hafta sonra doktora kontrole gittiğinde kendisine hastalığın durmuş hangi ilacı kullandın? deyince ilaç olarak Hastalar Risalesini gösteriyor ve neticede Lahey’de en iyi komşu seçtirdikleri Nusret Beye sertifika ve çiçek takdim ediliyor.

2.Küçük Sözler ile alakalı hikâyeyi bizzat Rektör yaşıyor. 20 yıldır Müslüman olan ve 3,5 yıldır Türk bir mühendis ile evli bulunan tahsilli ve kültürlü hanıma son safhaya gelen Küçük Sözler'i okuyup tashih etmesi için verildiğinde netice çok çarpıcı: Bizzat Hanımefendinin diliyle: Ben 20 yıldır Müslümanım; ancak namaz kılmadım ve başımı örtmedim. Hatta beyimin namaz kılmasını da mana veremeyerek hayretle izliyordum. Ne zamanki Küçük Sözleri ve özellikle Dokuzuncu Sözü okudum. Hayatım değişti; o sabah namaza başladım ve gördüğünüz gibi hemen tesettür emrine uydum. Şu anda bu Hanımefendi 1. Seviyede tercüme heyetinde yer alıyor.

3.Daha enteresan olanı ise, Utrecht ve Rotterdam’daki bazı papazların haftalık Haşir Risalesinde kendi aralarında ders okumaya başlamalarıdır. Zira ahirete iman hepimizin ihtiyaç duyduğu mesele diyorlar.

Dağıtım Nasıl Yürüyor?

IUR Press’i bu konuda yavaş yavaş önemli bir network oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu konudaki gelişmeler şöyle özetlenebilir:

1.Evvela IUR Press Hollanda ve Belçika’nın temel ve yarı resmi kitap dağıtım merkezi olan Centraal Boek Huise’e (Merkezi Kitap Evi) abone olmuş durumda. Dolayısıyla neşredilen her kitap yüzlerce web sayfasında resimleriyle birlikte tanıtılıyor ve her defasında 30 nüsha kitap talep ediliyor. Eğer IUR Press’in herhangi bir kitabını Google’a yazarsanız hemen yüzlerce web sayfasında bütün Avrupa’ya yayıldığını görürsünüz. Mesela www.bol.com’a bakabilirsiniz.

2.İkincisi, Hollanda ve Belçika’da Nurlara aşık olan bütün hizmet mensupları bu projede ittifak ettiklerinden tevfîk-i ilahi de bunu takip ediyor. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Şu anda Risaleler Felemenkçe konuşan Surinam ve Belçika’nın ilgili bölgelerine de ulaşmış bulunuyor. Bu arada Güney Afrika’ya ulaşması için gayretler sürdürülüyor.

3.NBD Biblion adi verilen ve Hollanda Merkezi Kitap Evine tavsiyelerde bulunan kurumun uzmanlarından Tilburg Üniversitesi Hocalarından bir Hoca Hastalar Risalesi hakkında fevkalade takdir edici tavsiye yazısı kalem almış bulunmaktadır.

4.Biz örnek olarak sadece Küçük Sözlerin kapağını teberrüken buraya almak istiyoruz.

flemenkce.jpg