Kötülükleri yapanlar, bizden kaçacaklarını ve kurtulacaklarını mı sandılar? 

Kötülükleri yapanlar, bizden kaçacaklarını ve kurtulacaklarını mı sandılar? 

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Ankebut Suresi 4-6. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

4 . Yoksa kötülükleri yapanlar, bizden kaçacaklarını (ve kurtulacaklarını) mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!

5 . Kim Allah’a kavuşmayı umuyorsa, artık şübhesiz ki, (bunun için) Allah’ın ta‘yîn ettiği vakit mutlakā gelicidir. Çünki O, Semî‘ (hakkıyla işiten)dir, Alîm (herşeyi bilen)dir.

6 . Ve kim cihâd ederse, artık ancak kendisi için cihâd etmiş olur. Şübhesiz ki Allah, âlemlerden elbette müstağnî (hiçbir şeye muhtaç olmayan)dır.