İstedikleri delil bir peygamberdir ki, onlara temiz kılınmış Kur’ân’ı okur

İstedikleri delil bir peygamberdir ki, onlara temiz kılınmış Kur’ân’ı okur

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Beyyine Sûresi 1-5. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor
[Medîne devrinde nâzil olmuştur, 8 âyettir.]

1-Kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine beyyine (apaçık delil) gelinceye kadar (bulundukları dinden) ayrılacak kimseler değildi.

2-(İstedikleri bu delil) Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, (onlara) temiz kılınmış sahîfeleri (Kur’ân’ı) okur.

3-Onda dosdoğru yazılar (hükümler) vardır.

4-Böyleyken o kitab verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştü.

5-Hâlbuki (onlara) ancak, dinde ihlâslı (samîmî) kimseler, hakka yönelmişler olarak O’nun (rızâsı) için yalnız Allah’a kulluk etmeleri, namazı hakkıyla edâ etmeleri ve zekât vermeleri emrolunmuştu. İşte bu ise, doğru dindir!