İşte bu, tehdîd olunup durdukları gündür!

İşte bu, tehdîd olunup durdukları gündür!

Ayet meali

A+A-

Cenab-ı Hak (c.c), Meâric sûresi 40-44. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

40, 41-Doğuların ve batıların Rabbine (Zâtım üzerine) yemîn ederim ki, şübhesiz biz (onların) yerine onlardan daha hayırlılarını getirmeye elbette gücü yetenleriz ve biz (kudretinin) önüne geçilenler değiliz!

42-(Ey Habîbim!) Artık onları bırak, va‘d olunageldikleri günlerine kavuşuncaya kadar (bâtıla) dalsınlar, oynasınlar!

43-O gün kabirlerden sür‘atle çıkarlar; sanki onlar, dikili taşlara (putlara) akın ediyorlardır.

44-Gözleri öne düşmüş bir hâlde kendilerini bir zillet kaplar. İşte bu, tehdîd olunup durdukları gündür!