Hiçbir musîbet Allah’ın izni olmadıkça isâbet etmez

Hiçbir musîbet Allah’ın izni olmadıkça isâbet etmez

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Teğabün Suresi 11-13. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

11 . Hiçbir musîbet Allah’ın izni olmadıkça isâbet etmez. O hâlde kim Allah’a îmân ederse, (Allah) onun kalbine hidâyet (musîbete karşı sabır) verir. Çünki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.

12 . Hem Allah’a itâat edin; peygambere de itâat edin! Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık Resûlümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir.

13 . Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur! O hâlde mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsin!