Haydi, Âyetlerimizi yalanlayan o kavme gidin!

Haydi, Âyetlerimizi yalanlayan o kavme gidin!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Furkan Sûresi 35-39. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

35 . Celâlim hakkı için, Mûsâ’ya Kitâb’ı verdik; kardeşi Hârûn’u da berâberinde yardımcı yaptık.

36 . “Haydi! Âyetlerimizi yalanlayan o kavme gidin!” dedik. (Fakat onlar elçilerimizi yalanladılar.) Bunun üzerine onları tamâmen helâk ettik.

37 . Nûh kavmini de (helâk ettik); peygamberleri yalanladıkları vakit, onları suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret kıldık. Ve o zâlimler için (pek) elemli bir azab hazırladık!

38 . Âd ve Semûd (kavimlerin)i, Ress halkını ve bunların arasında daha birçok nesilleri de (bu yüzden helâk ettik). (*)

39 . Her birine (îkāz edici) misâller getirdik. (Fakat dinlemedikleri için) hepsini tamâmen kırıp geçirdik.

(*) Ress, kuyu demek olup, Ashâb-ı Ress’in de peygamberlerini bir kuyuya hapsederek öldürdüklerinden veya putperest olduklarından dolayı kuyu başında helâk edilen bir kavim veya Ashâb-ı Uhdud veya Habîbü’n-Neccarı öldürerek bir kuyuya atan Antakya ahâlisi oldukları rivâyet edilmiştir. (Râzî, c. 12/24, 83)