Haya on parçadır, dokuzu kadınlarda, biri erkeklerdedir

Haya on parçadır, dokuzu kadınlarda, biri erkeklerdedir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

İbni Ömer (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Haya on parçadır. Dokuzu kadınlarda, biri erkeklerdedir.

(Camiussağir-3870)