Güzellik, hak sözü doğruca söylemektir

Güzellik, hak sözü doğruca söylemektir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Câbir (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Güzellik, hak sözü doğruca söylemektir. Kemâl ise dürüstçe güzel davranışlarda bulunmaktır.

(Camiüssağir-3626)