Fir‘avun, 'Doğrusu biz ise, elbette uyanık bir cemâatiz' dedi

Fir‘avun, 'Doğrusu biz ise, elbette uyanık bir cemâatiz' dedi

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Şuara Suresi 52-59. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

52 . Nihâyet Mûsâ’ya: “Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünki siz (Fir‘avun ordusu tarafından) ta‘kîb edilecek kimselersiniz!” diye vahyettik.

53 . Sonra Fir‘avun (İsrâiloğullarının yola çıktığını duyunca) şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.

54 . (Askerler toplanınca, Fir‘avun:) “Şübhe yok ki şunlar (İsrâiloğulları) elbette az bir topluluktur.”

55 . “Ve şübhesiz ki onlar, bizi gerçekten kızdıran kimselerdir.”

56 . “Doğrusu biz ise, elbette uyanık bir cemâatiz” (dedi).

57,58 . Böylelikle (İsrâiloğullarının peşine düşürerek) onları bahçelerden, pınarlardan, hazînelerden ve güzel yerlerden çıkardık.

59 . İşte böyle! Artık oralara İsrâiloğullarını vâris kıldık!