Dillerinizin yalanı vasfediyor olması sebebiyle Allah’a iftirâ ediyorsunuz

Dillerinizin yalanı vasfediyor olması sebebiyle Allah’a iftirâ ediyorsunuz

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nahl Sûresi 115-117. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

115 . (O) size, ancak ölüyü (usûlünce kesilmeden veya avlanmadan ölen hayvanı, akan) kanı, domuz etini ve Allah’dan başkası adına kesilen (hayvan etin)i haram kılmıştır. Fakat mecbur kalan bir kimse (başkasının hakkına) saldırmamak ve haddi (zarûret mikdârını) aşmamak (üzere, ölmeyecek kadar bunlardan yemek) şartıyla, artık şübhesiz Allah, (onlar için) Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

116 . Hem dillerinizin yalanı vasfediyor olması sebebiyle: “Bu helâldir, şu da haramdır” demeyin; çünki Allah’a yalanı iftirâ ediyor olursunuz. Şübhesiz ki Allah’a yalan iftirâ edenler, kurtuluşa ermezler. (*)

117 . (Dünyada) az bir faydalanma ve (buna mukābil âhirette) onlar için (pek)elemli bir azab vardır.

(*) Câhiliye devri Arabları, kendi kendilerine bazı şeyleri helâl, bazı şeyleri de haram kılıyorlardı. Bazı hayvanları da erkeklere tahsîs ederek, kadınlara yasaklıyorlardı. (Nesefî,c. 2, 139)