Denizde koca dağlar gibi yükseltilmiş akıp giden gemiler, O’nundur!

Denizde koca dağlar gibi yükseltilmiş akıp giden gemiler, O’nundur!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Rahman Suresi 24-28. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

24,25 . Denizde koca dağlar gibi yükseltilmiş (akıp giden) gemiler, O’nundur! Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

26 . Onun (o yerin) üzerindeki herkes (ve herşey) fânîdir.

27,28 . (Ancak) celâl (azamet ve kahır) ve ikram sâhibi Rabbinin vechi (Zât’ı ve O’nun rızâsı için olan şeyler) bâkî kalır. Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?