Çalım satan, insanlara gösteriş yapanlar gibi olmayın!

Çalım satan, insanlara gösteriş yapanlar gibi olmayın!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Enfâl Sûresi 47-49. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

47-Çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve Allah yolundan men‘ edenler gibi olmayın! Allah, (onların) yapmakta olduklarını (ilim ve kudretiyle) hakkıyla kuşatıcıdır.

48-O zaman (Bedir günü) şeytan onlara amellerini süslü göstermiş ve: “Bugün insanlardan size galib gelecek kimse yoktur ve şübhesiz ben de size yardımcıyım!” demişti. Fakat iki ordu birbirini görünce arkasını döndü ve: “Şübhesiz ben sizden uzağım; doğrusu ben sizin görmediğiniz şeyleri (mü’minlere yardıma gelen melekleri) görüyorum; ben elbette Allah’dan (O’nun beni helâk etmesinden) korkarım. Çünki Allah, azâbı şiddetli olandır!” demişti.

49-O zaman münâfıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar (sizin için): “Bunları, dinleri aldattı!” diyorlardı. Hâlbuki kim Allah’a tevekkül ederse, artık mukakkak ki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün olan)dır, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.