Bu, Gafûr, Rahîm olan Allah tarafından bir ağırlamadır!

Bu, Gafûr, Rahîm olan Allah tarafından bir ağırlamadır!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Fussilet 29-32. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

29 . İnkâr edenler der ki: “Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi dalâlete düşürenleri bize göster; o ikisini ayaklarımızın altına alalım da, en aşağılıklardan olsunlar!” (*)

30 . Şübhesiz ki “Rabbimiz Allahdır” deyip, sonra (ihlâs ile) dosdoğru olanların üzerine (ölüm ânında, kabirde ve haşir meydanında): “Korkmayın, üzülmeyin ve va‘d olunup durduğunuz Cennetle sevinin!” diye melekler iner. (**)

31 . “Biz dünya hayâtında da, âhirette de sizin dostlarınızız. Hem orada sizin için canlarınız ne çekiyorsa vardır. Yine orada sizin için ne isterseniz vardır.”

32 . “(Bu,) Gafûr (çok bağışlayan), Rahîm (çok merhamet eden Allah) tarafından bir ağırlamadır!”

(*) Bu “iki kişi” husûsan cinlerden olan İblis ile insanlardan Hz. Âdem (AS)’ın oğlu olan Kābil’dir. (Kurtubî, c. 8/15, 357)

(**) Resûl-i Ekrem (ASM) Fussılet Sûresinin otuzuncu âyetini okuduktan sonra şöyle buyurmuştur: “İnsanlar bunu hep söylediler. Ancak sonradan çoğu küfre düştü. Kim bu söz üzere ölürse, o kimse istikāmeti doğru olanlardandır.” (İbn-i Kesîr, c. 3, 262)