Biz, yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?

Biz, yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nebe Sûresi 6-11. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

6, 7-(Biz,) yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?(*)

8-Ve sizi çift çift yarattık!

9-Uykunuzu da bir dinlenme kıldık!

10-Ve geceyi bir örtü yaptık!

11-Gündüzü ise, geçim vakti kıldık!

(*)“Şu sûrenin başında kıyâmet gününü isbât için der: ‘Size zemîni (yeryüzünü) güzel serilmiş bir beşik, dağları hânenize ve hayâtınıza defîneli direk, hazîneli kazık; sizi birbirini sever, ünsiyet (dostluk) eder çift, geceyi hâb-ı rahatınıza (rahat uyumanız için) örtü, gündüzü meydân-ı maîşet (çalışma meydanı), güneşi ışık verici, ısındırıcı bir lâmba, bulutları âb-ı hayat (hayat suyu) çeşmesi gibi ondan suyu akıttım. Basit bir sudan bütün erzâkınızı taşıyan bütün çiçekli, meyveli muhtelif eşyâyı (çeşit çeşit şeyleri), kolay ve az bir zamanda îcâd ederiz (yaratırız). Öyle ise, yevm-i fasl (hak ile bâtılın ayrıldığı gün) olan kıyâmet sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır gelemez!’ ” (Zülfikār, 25. Söz, 10)