Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur talebelerini şiirle anlatıyor

Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur talebelerini şiirle anlatıyor

Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur ve Nur talebeleri ile ilgili şiirleri büyük beğeni topladı

A+A-

Röportaj: Ahmet Bilgi-RİSALEHABER

Onu kamuoyu daha çok Bediüzzaman hakkında yazdığı “Aziz Üstadım” şiiri ile tanıdı. İş adamı kimliğinin yanında özellikle Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur ve Nur talebeleri ile ilgili şiirleri büyük beğeni topladı. Bu şiirlerini CD haline getirdi. Risale Haber’de de yazan şair Eyüp Otman ile şiirlerini konuştuk. (Şiirlerine ulaşmak için tıklayınız)

 

BEDİÜZZAMAN’IN HAYATIMDAKİ YERİ DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI

Bediüzzaman Hazretlerini vefatının 57. yılında rahmetle anıyoruz. Bediüzzaman'ın hayatınızdaki yeri nedir?

 

Aziz Üstadıma Allah’tan rahmet diliyorum. Bediüzzaman’ın hayatımdaki yeri, bir mihenk noktası, değişimin başlangıcı. 1971 sonları gibi Risale-i Nur Talebelerini tanıdım ve Risale-i Nur eserlerine 18 yaşında kavuştum. Akabinde de Medrese-i Yusufiye macerası başladı. O zamanın hükümeti ve adliyesi, asayişi ihlâl ve “Devletin Temel Nizamlarını Dinî Esaslara uydurmak gayesi ile Cemiyet Kurmak” suçlamasıyla, 13 yaşındaki kardeşim de dâhil olmak üzere toplam 9 kişiyi derdest edip cezaevine gönderdiler. Suç aletleri; Risale-i Nurlar ve bunun yanında teşbih, takke ve duvarlardaki vecizeli tablolardı.

eyupotman2.jpg

Bu şekilde 2 ay 10 gün Bursa cezaevinde yattık ve Bursa Adliyesi, sıkıyönetimi ilgilendiren suçlar sınıfına sokup bizleri İstanbul Sıkıyönetim mahkemelerine havale etti. 28 Ağustos 1972’de Selimiye Askerî Mahkemesinden Nurcuların Avukatı Merhum Bekir Berk Ağabeyimizin şahane müdafaasından sonra tahliye olup çıktık. Böylece Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar hayatımızda yer etti. 45 senedir Risale-i Nur Eserlerinden istifade etmeye çalışıyoruz.

 

ŞİİRE DEVAM ETMEMDE EN BÜYÜK MÜŞEVVİK RİSALE HABER OLDU

 

"Aziz üstadım" şiiriniz en çok bilinen şiirlerden. Daha sonra bestelenen şiiri hangi ruh hali ile yazdınız?

 

Evet, “Aziz Üstadım” şiiri camiamızda rağbet gördü ve Ali Oktay kardeşimizden sonra, Mehmet Akça ve Taha kardeşlerimiz de okuyup CD’lerine koydular. Daha sonra da yazmaya devam ettim, burada Risale Haber’e de bir parantez açmakta fayda var çünkü benim şiire devam etmemde en büyük müşevvik Risale Haber oldu. Her hafta ya da on beş günde bir yazmam gerektiği duygusu ile yazmaya devam ettim ve ediyorum.

 

Sonra Üstad ile ilgili bir çok eser yazdım. “Benim Aziz Üstadım, Hür Adam Bediüzzaman, Bitlisli Bediüzzaman, Müjdeler Üstadım, Okunuyor Her Dilde Eserlerin Üstadım, Üstadın Bakışları, Elmas Kılıç, Afyon’un Zindanları, Nurculuk.” Bunun gibi daha birçok eser. Daha sonra bu dokuz parçayı bestelettim ve Mesut Yavaş kardeşimiz de okudu ve “Benim Aziz Üstadım” adı altında CD olarak sahibi olduğum Cantoy Yapım adlı firmamızdan 2014 yılında piyasaya çıktı.

 

BEDİÜZZAMAN ŞAİRİ

 

Size Bediüzzaman şairi desek ne dersiniz?

 

Diyebilirsiniz maa’l-iftihâr, diyebilirsiniz de, demekle olacak mı? Ben kendimi ona lâyık görmüyorum. Daha güzel eserler verecek insanlar elbette vardır ve olacaktır. Câhil cesur olur kabilince, fazla inceleyemeden şiirin künhüne tam vâkıf olmadan bir şeyler yazdık. Halkın mâbeyninde ma’kes bulur ve Üstadımızın ve Risale-i Nurların tanınmasına ve bilinmesine vesile olursa kendimizi bahtiyar addederiz.

eyupotman1.jpg

GÜNCELİ DUYGU OLARAK HİSSEDEREK YAZABİLİYORUM

 

Bir köşe yazarı gibi siz de gerek güncel meseleleri, gerekse her zaman gündemde olan konular hakkındaki görüşlerinizi şiir vasıtasıyla dile getiriyorsunuz. Özellikle güncel meseleleri şiir tarzında yazmak zor olmuyor mu? Kafiyeleri nasıl bir araya getiriyorsunuz?

 

Evet, günlük meseleleri yazmak daha kolay oluyor, çünkü hâdise gözünüzün önünde (Basın aracılığı ile) cereyan ettiği için kolay oluyor, duygu olarak da hissederek yazabiliyorum. Meselâ bu 15 Temmuz meselesinde olay gece vakti cereyan etti. Ben sabah namazında, “Derbeder Darbederler” diye şiirimi yazdım. 16 Temmuz sabah 7’de Risale Haber’de yayına girdi. Sonra “On Beş Temmuz, Türkü Gördü Tüm Dünya, Kıyâs-ı Maa’l-Fârık” adı altında Bediüzzaman’la Fetönün bir olmadığını anlatan bir şiir ve bir de “Meydanlar” diye de bir şiir yazdım. Hemen bestesini yaptırıp Mesut Yavaş kardeşime okutturduk. Klibini yaptırdık ve YouTube’da (CNT Yapım Meydanlar) adı altında yayınladık. Meydanlardaki toplantılarda Mesut Yavaş şarkı olarak okudu. Ben de 15 Temmuzla ilgili yazdığım şiirlerimi Bursa, Gemlik, İnegöl ve Orhangazi Meydanlarında okudum. Velhasıl, baharla ilgili, sonbaharla ilgili, karla ilgili, başörtü yasağı ile ilgili ve her konuda şiirlerim var.

 

VAZGEÇİLMEZ PRENSİPLERİMİZ, DÜRÜSTLÜK VE DİSİPLİN

 

Aynı zamanda iş adamısınız. İş hayatında gerek ticari ilişkilerde, gerek personelle iletişimde neye önem verirsiniz?

 

Evet, Cantoy Tekstil adı altında Toptan Bebe Konfeksiyonu İmalâtı ve Toptancılığı yaptığımız firmalarımız var. Merkezi Bursa, İstanbul Lâleli’de Şube ve biri Uşak biri de Bandırma’da olmak üzere Perakende Bebe Mağazalarımız var.

Ticari ilişkilerimizde vazgeçilmez prensiplerimiz, dürüstlük ve disiplin. Ürün aldığımız firmaları üzmemek ve ürün sattığımız firmalara da sadece bir müşteri nazarı ile değil, dost, arkadaş sonra müşteri muamelesi yapıp alışveriş etmek, incinmemek ve incitmemek ilk önceliğimiz.

Personel ile olan ilişkilerimiz ise, işçi-işveren resmiyetinde değil, ağabey-kardeş sıcaklığında ve hoşgörüsünde oluyor. Çünkü bizim elemanımız aynı zamanda bizim yüzümüz oluyor, biz onlara nasıl davranırsak o da müşterilerimize öyle davranıyor, velhâsıl biz bir aileyiz ve geniş bir aileyiz, 50 personelimizle büyük bir aileyiz.

 

RİSALE-İ NUR BİZLERE İNSANÎ İLİŞKİLER HİYERARŞİSİNİ ÇOK GÜZEL TA’LÎM ETTİRİYOR

 

Risale-i Nur'un ticaret hayatınıza katkısı oldu mu?

 

Risale-i Nur bizlere İnsanî ilişkiler hiyerarşisini çok güzel ta’lîm ettiriyor. Hiçbir şeyin hukukunu zâyi etmeyen Hukûkullah, ticaret hayatımızda da davranışlarımıza yön veriyor. Tüm mahlûkata ve Eşref-i Mahlûkat olan insana değer vermek, yardımcı olmak, derdine koşmak, karz-ı hasen müessesesini işletmek ve İslâmiyet’e güzel bir âyine olmak duygusunu hem özel hayatımızda ve hem de ticaret hayatımızda hep Kur’ândan, Sünnet-i Resulullah’tan (asm) ve Kur’ânın bu zamanda bir tefsiri olan Risale-i Nurlardan aldık.

 

BEDİÜZZAMAN SERİSİ CD’LERİ

 

Geçtiğimiz dönemde Bediüzzaman Serisi, Maneviyat serisi ve Sosyal Seri başlıkları altında 3 CD yayınladınız. Bu CD'lerde neleri anlattınız?

 

2014 Yılında 3 CD’mizle müzik piyasasına merhaba dedik. Bediüzzaman Serisi’nin birinci eseri “Benim Aziz Üstadım”, Maneviyat Serisi’nin ilk eseri, “Bismillâh Her Hayrın Başıdır”, Sosyal Serimizin de birinci eseri kendi sesimden şiir olarak, “Hüzün Yağmurları.” 2016 yılının nisanında da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde örnek olacak dizelerden oluşan 10 güzel parçadan, yine çocukların okuduğu “Abone Ol Sen Bize” adlı bir çocuk albümü çıkardık.

 

Şimdi de önümüzdeki hafta inşallah elimizde olacak, “Bursa’nın Bülbülleri” serimizin ilk eseri “Selâmı Yayalım” adlı bir albümümüz çıkacak. Şu anda basım aşamasında. Bu albüm, Bursalı İlâhi Sanatçısı arkadaşlarımızdan Mesut Yavaş ve Ahmet Feyzi’den üçer eser ilâhi ve bir adet Bursa’nın Mânevi Bülbülleri diye benim seslendirdiğim toplam 7 eserle piyasaya sunmuş olacağız. Bursa’nın Bülbülleri gibi, ileriki günlerde de tescilini aldığımız; İstanbul’un Bülbülleri, Konya’nın Bülbülleri adı altında o mahallin sanatçıları ile de albümler yapacağız inşallah.

 

eyupotman_cd.jpg

 

ESER YAPARKEN ALLAH’IN RIZASINI VE BEĞENMESİNİ ÖLÇÜ ALDIK

 

Sürekli yazmaya ve bazılarını yayınlamaya devam ediyorsunuz. Önümüzdeki döneme ait yeni çalışmalarınız var mı? Nelerdir bunlar?

 

Evet, 21 Mart itibariyle yaşımız 64 oldu. Daha ne kadar ömrümüz var bilemeyiz. Onun için yazmaya devam edeceğim. Sonra bir Molla Kasım gelir tashihini yapar. Bir şiir kitabı çıkarma niyetim var. Bestelenmiş, okuyacak insanları bekleyen 100 kadar şiirim var. Bilemiyorum gelecek günler ne gösterir. Müzik Yapım Şirketi kurarken de, güfte yazarken de, CD çıkarırken de, hiçbir zaman maddî kazanç gayem ve hedefim olmadı. Maksadım kubbede hoş bir sadâ bırakabilmek. Eser yaparken de, albüm yaparken de, Allah’ın rızasını ve O’nun beğenmesini ölçü aldık. Çünkü O razı olup kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti de iktiza ederse halklara da kabul ettirir ve sevdirir.

Bu duygu ve düşüncelerle Üstad Bediüzzaman’ın 57. vefat sene-i devriyesi münasebeti ile, Üstadıma Allah’tan rahmet ve eserlerinin ile’l-ebed müddet okunması ve insanların imanlarının kurtulmasına vesile olması dua ve dileklerimle tüm Nur Talebelerine saygı-sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Risale Haber’in de Risale-i Nur gibi eşsiz eserlerin duyulması, tanınması ve Âlem-i İslâmın sesi ve gözü olma azminizi ve cehdinizi tebrik ediyor Rabbimden muvaffakıyetler diliyorum.

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.