Allahu Teâlâ şu altı hasleti size çirkin görür

Allahu Teâlâ şu altı hasleti size çirkin görür

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Yahya bin Ebî Kesîr (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Allahu Teâlâ şu altı hasleti size çirkin görür:

1. Namazda lüzumsuz hareketler,

2. Sadakayı başa kakmak,

3. Orucu tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak,

4. Kabirlerin yanında gülmek,

5. Cünup olarak mescide girmek.

6. izinsiz başkasının evine göz atmak.

(Camiüssağir-1769)