Allah’ın tarafdarları, gerçekten kurtuluşa erenlerdir!

Allah’ın tarafdarları, gerçekten kurtuluşa erenlerdir!

Ayet meali

A+A-

Cenab-ı Hak (c.c), Mücâdele Sûresi 18-20. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

21-Allah, (Levh-i Mahfûz’da): “Celâlim hakkı için, ben muhakkak galib geleceğim, peygamberlerim de!” diye yazmıştır. Çünki Allah, Kavî (çok kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir.

22-Allah’a ve âhiret gününe îmân eden bir topluluğun, babaları veya oğulları veya kardeşleri veya akrabâları bile olsalar, Allah’a ve Resûlüne karşı gelen kimselerle dostluk ettiklerini (göremez, onları o hâlde) bulamazsın! İşte onlar ki, (Allah) kalblerine îmânı yazmış ve tarafından bir ruh (ilâhî bir yardım) ile onları kuvvetlendirmiştir. Ve onları, içlerinde ebediyen kalıcı oldukları, altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır. Allah onlardan râzı olmuştur ve (onlar da) O’ndan râzı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafdarlarıdır! Dikkat edin! Şübhesiz ki Allah’ın tarafdarları, gerçekten kurtuluşa erenlerdir!