Allah, nimet verdiği kulunun üzerinde bu nimetinin alâmetinin görülmesini ister

Allah, nimet verdiği kulunun üzerinde bu nimetinin alâmetinin görülmesini ister

Hadis-i Şerif

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Allah, nimet verdiği kulunun üzerinde bu nimetinin alâmetinin görülmesini ister. 

Allah zilleti ve zelil görünmeyi sevmez. Israrla isteyen dilenciye buğzeder. 

Allah hayalı, haramdan sakınan ve bunun için gayret sarf eden kimseyi sever.

(Camiussağir-1668)