AİHM Risale-i Nur talebelerini doğruladı, sıra Rusya'da

AİHM Risale-i Nur talebelerini doğruladı, sıra Rusya'da

Rusya Müslümanlar dini idaresi görevlisi İlham Miracov, Risale Haber’e konuştu

A+A-

Kemal Benek’in haberi:

RİSALEHABER-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılan Kur’an tefsiri Risale-i Nur Külliyatını yasaklayan Rusya’yı ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmederek tazminat ödemeye mahkum etmesinin yankıları sürüyor.

AİHM NUR TALEBELERİNİ DOĞRULADI

Son yıllarda Nur talebelerine baskı uygulayan Rusya’nın AİHM’nin kararından sonra hatasından geri dönmesi bekleniyor. 

Nur talebeleri mahkemelerdeki savunmalarında, Said Nursi ve Risale-i Nur’dan daima müsbet hareket dersi aldıklarını, hiçbir ülkenin idari ve siyasi işlerine karışmadıklarını, sadece insanların imanlarını kurtarmak için çalıştıklarına dikkat çekiyordu. AİHM’nin bu kararı da Nur talebelerini bir kez daha doğruladı.

İLHAM MIRACOV RİSALE HABER’E KONUŞTU

AİHM’nin kararını Risale Haber’e değerlendiren Rusya Asya kısmının Müslümanlar dini idaresi görevlisi İlham Miracov, bunun Rusya’daki Nur talebelerinin bir bayramı olduğunu söyledi.

Rus mahkemelerinin Risale-i Nur ile ilgili kararlarındaki yanlışlıkları hatırlatan Miracov, AİHM’nin kararından sonra mağduriyetlerin bir an evvel sona erdirmesini, hapisteki Nur talebelerinin serbest bırakılmasını ve risaleler üzerindeki yasakların kaldırılmasını beklediklerini açıkladı.

Miracov’un açıklaması şöyle:

RİSALE-İ NURLARIN BÜYÜK BİR BAYRAMIDIR

“Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Evvela, elhamdülillah çok şükür 28 Ağustos 2018’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya’nın Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur eserlerini yasaklamasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti. Elhamdülillahi Rabbil âlemin, Hak geldi batıl zail oldu.

Üstad Hazretlerinin “Korkmayınız, Risâle-i Nur yasak olmaz...’ dediği beşaretleri bütün Rusya, Avrupa ve dolayısıyla bütün dünyaya tahakkuk etti.

Bu hususta bütün Risale-i Nur talebelerini tebrik ediyoruz ve tüm avukatlarımıza güzel savunmaları için, bu eserleri müdafaa etmemize yardımcı olan müftülerimize, din ve bilim adamlarına, objektif olarak yazan gazetecilerimize ve insan hakları savunucularına şükranlarımızı bildiriyoruz. Bu bizim için Risale-i Nurların büyük bir bayramıdır. 

YASAKLAMA 2007 YILINDA BAŞLADI

Rusya’da 1993 yılından 2007 yılına kadar Risale-i Nur kitapları ve kitap merkezli faaliyetler devam ediyordu. Devlet aleyhine herhangi bir olay ya da zarar söz konusu değilken, 2007’de Moskova Koptev ilçe Mahkemesi Risale-i Nur Külliyatı’na ait 14 eseri “ekstremizim (aşırıcılık) kanunu” kapsamında ele aldı ve yasakladı. Bu kitaplar; Küçük Sözler, 23.Söz, Asa-yı Musa, İhlas Risalesi, Uhuvvet Risalesi, Meyve Risalesi, Hastalar Risalesi, Hanımlar Rehberi, Münacat, Ramazan, İktisad ve Şükür Risalesi, Otuz Üç Pencere Risalesi kitapların Rusça tercümelerdir.

Rus mahkemelerinin bilirkişi olarak ateist, materyalist, komünist, islamofobi fikirli kişileri ataması süreci daha sıkıntılı bir şekle sokmuştur. Çünkü bilirkişiler hem kitapların muhteviyatını değerlendirecek yeterliliğe sahip değiller, hem de objektiflikten uzak olarak meseleleri ele almaktadırlar. 

RUSYA BÜYÜK MAHKEMESi GiZLiCE TERTiPLENDİ

2008 yılında Rusya Büyük Mahkemesi gizlice tertiplenerek, muhataplar çağırılmadan, Diyanet temsilcileri, İnsan Hakları temsilcileri olmadan Nurculuk faaliyetlerini tüm Rusya’da yasaklamıştı. Yani bir araya gelip Risale-i Nur okumak, kitapları dağıtmak ve neşretmek gibi aktivitelerin tamamı aşırıcılık olarak değerlendirmişti. Hatta bu suçlamalara karşı mahkemede savunma yapmak dahi yasaklandı, çünkü yasak kitapların savunması, o kitapları övmek ve doğrulamak olarak kabul ediliyor ki bu da yasaklanmıştı. Bu yüzden savunma hakkı bile tanınmamakta idi. 

Eylül 2010’da Krasnoyarsk şehir mahkemesi, Krasnoyarsk bölgesi Müslümanları Dini idaresi tarafından neşredilen Risale-i Nur külliyatına dâhil olan “Onuncu Söz-Haşir Risalesi” adlı kitabı yasaklamıştı.

Moskova, Krasnoyarsk, Kaliningrad, Tataristan mahkemelerinin de dâhil olduğu 11 mahkeme tarafından Risale-i Nur Külliyatına ait 66 eser yasaklanmıştı. Risale-i Nur eserlerine ek olarak bütün Rusya’da yasaklanan kitapların sayısı 4 bin’i geçmiştir. Bu kitaplardan 3 bin tanesi İslami kitaplardır. Adalet Bakanlığı internet sitesinden yasaklanan kitapların listesine ulaşmak mümkündür. Ayrıca Rusya mahkemeleri, Rusya Diyanet Müftülüğünün müspet raporlarını görmezden gelmekte idi. Daha da ileri gidilerek Kur’an-ı Kerim’in Rusça tercümesi yasaklanmıştı. Rusya müftülerinin itirazı üzerine temyiz mahkemesinde bu karar iptal edilmiştir.

Merhum Mustafa Sungur Ağabeyin gayreti ile Rusya mahkemelerinin Türkiye Diyanet Başkanlığından belgeler almaya yardımcı oluyorlardı. Mehmet Fırıncı Ağabey devamlı Rusya Mahkemelerine savunma için devlet erkanına mektuplar gönderiyordu. Milletvekili Sait Yüce Türkiye’de Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile ilgili müspet raporları ve kararları bulmaya ve Rusya mahkemelerine teslim etmeye devamlı yardımını eksik etmedi.

Mısır El-Ezher Üniversitesi, Hollanda İslam üniversitesi, Rusya İslam üniversitesi, Malezya Uluslararası İslam Üniversitelerinden müspet raporlar gönderilmişti.

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN TABİRİ İLE “LASTİKLİ KANUNLAR”

2002 tarihinde kabul edilen 114 nolu Rusya Federal Kanunu’na göre aşırıcılık: Irksal, etnik, milli, sosyal ve dini nefreti ve düşmanlık hissini uyandırmak, ırksal, etnik, milli, dini üstünlük ya da aşağılama propagandasının yapılması şekilde tespit edilmektedir.

Fakat bu haliyle kanunun çerçevesi, hedefi açık ve net değildir, dolayısıyla geniş bir yoruma sahiptir ve keyfi tarzda uygulanabilmektedir. 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri böyle kanunları “lastikli kanunlar” şeklinde tarif etmiştir. Yani nereye istenirse oraya çekilebiliyorlar, dolayısıyla bu kanunla devlet kimi isterse suçlu ilan edebiliyor. Rus mahkemesinde de dava böyle bir önyargıyla ele alınmış, hukuka aykırı değerlendirmelerle mahkumiyet kararı verilmişti.

Rus Mahkemesinin yanlışlarını gören AİHM, kanun maddesinin kapalılığını ve uygulamadaki sorunlarını göz önüne aldı. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu 2012 yılında bu maddeyi eleştirdi ve değiştirilmesi yönünde mütalaasını belirtti. İlgili yasayı “net olmayan belirsiz tanımlama” (unclear vague definition) olarak tarif etti. Rusya'dan yasayı değiştirmesini istedi. Aksi takdirde, din mensuplarının haklarında ciddi ihlallere yol açacağını belirtti. 

11 YILDA NUR TALEBELERİNE BİR ÇOK DAVA AÇILDI HAPİS CEZALARI VERİLDİ

2007–2018 seneleri arasında Risale-i Nur talebeleri hakkında birçok takibat ve tutuklamalar yapılmış, mahkûmiyet kararları alınmıştır. Rusya’da toplam 30 mahkemede, 50 Risale-i Nur talebesi suçlanmıştır, en az 100 bin Ruble para cezası, ev hapsi, şartlı tahliye, 6 aydan 8 seneye kadar hapis cezası gibi cezalar verilmiştir. 

7 RiSALE-İ NUR TALEBESi HAPiSTE, 66 ESER YASAKLI DURUMDA

Şu anda 7 Risale-i Nur talebesi hapiste, 66 eser yasaklanmış durumda. Mahkeme safahatı çok zor geçmektedir ve çok problemli şekilde devam etmektedir. 

Savcılıklara, Başsavcı’ya, Başbakan’a, Cumhurbaşkanı’na Rusya Anayasası’nın ihlali hakkında defalarca şikâyetler yazılmış olmasına rağmen, olumsuz olarak yanıtlanmıştır. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, vicdan ve din özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, söz özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ihlali nedeniyle 2007’de başvuruldu ve elhamdülillah çok şükür 28 Ağustos 2018 tarihinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin “Korkmayınız, Risâle-i Nur yasak olmaz” beşareti tahakkuk etti.

“KORKMAYINIZ, RiSALE-İ NUR YASAK OLMAZ”

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin beşaretleri inşallah devam edecek: 

“Kur’ân’a dayanan Risâle-i Nur ile mübâreze etmeyiniz. O mağlûp olmaz...

“İki dehşetli Harb-i Umumînin neticesinde beşerde hâsıl olan bir intibah-ı kavî ve beşerin tam uyanması cihetiyle, kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a kılıç çekemez.

“Korkmayınız, Risâle-i Nur yasak olmaz... İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslâhhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurları mahpuslara, ekmek ve ilâç gibi tevzî edecekler. 

RUSYA’DAN BEKLENTİLER

Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 28 Ağustos 2018 kararına dayanarak, uzun yasal prosedürü beklemeden, mağduriyetleri bir an evvel sona erdirmek için hapisteki nur talebelerinin serbest bırakılması, risaleler üzerindeki yasakların kaldırılması beklenmektedir.

Rus Hükümetinin hukuka ve AİHM kararına saygının gereği olarak yasakları kaldırıp tahliyeleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Böyle bir davranışın Rusya ile bütün Müslümanlar arasında müspet gelişmelere yol açacağı şüphesizdir.

245917.jpg
 

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
1 Yorum
İlgili Haberler