Ziya, hararet, bereket semâvattan geliyor, arzdan da semâya dualar, ibadetler, ruhlar gidiyor

Ziya, hararet, bereket semâvattan geliyor, arzdan da semâya dualar, ibadetler, ruhlar gidiyor

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ("Şeytanlar için o yıldızları birer mermi yaptık." Mülk Sûresi, 67:5.)
Şu âyet-i kerimenin yüksek semâsına çıkıp sırrını fehmetmek için yedi basamaklı bir merdiven kuruyoruz.

İKİNCİ BASAMAK

Arzın semâvat ile alâkası, muamelesi olup aralarında çok büyük irtibat vardır.

Evet, arza gelen ziya, hararet, bereket ve saire semâvattan geliyor. Arzdan da semâya dualar, ibadetler, ruhlar gidiyor.

Demek, aralarında cereyan eden ticarî muameleden anlaşılıyor ki, arzın sakinleri için semâya çıkmaya bir yol vardır ki, enbiya, evliya, ervah, cesetlerinden tecerrüd ile semâvâta uruç ederler.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye