Zikreden adamın, feyz-i İlâhîyi celb eden muhtelif lâtifeleri vardır

Zikreden adamın, feyz-i İlâhîyi celb eden muhtelif lâtifeleri vardır

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz! 

Zikreden adamın, feyz-i İlâhîyi celb eden muhtelif lâtifeleri vardır. Bir kısmı, kalb ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tâbi değildir. 

Min haysü lâ yeş'ur (şuurunda olmaksızın) husûle gelir.

Binaenaleyh, gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hâli değildir.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye