Yeryüzünü görmediler mi? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik

Yeryüzünü görmediler mi? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Şuara Suresi 7-9. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

7 . Yeryüzünü görmediler mi? Orada her güzel çift (ve cins)ten nice bitkiler yetiştirdik.

8 . Şübhesiz bunda, (Allah’ın kudretine) apaçık bir delil vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.

9 . Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden) elbette ancak Rabbindir.