Yemîn olsun güneşe, onu takîb eden aya, gündüze, geceye

Yemîn olsun güneşe, onu takîb eden aya, gündüze, geceye

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Şems Suresi 1-10. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

1,2 . Yemîn olsun şems’e (güneşe) ve onun (kuşluk vakti) aydınlığına! Ve (güneş batınca) onu ta‘kîb eden aya!

3 . Ve onu (o güneşi) açığa çıkardığı zaman, gündüze!

4 . Ve onu örttüğü zaman, geceye!

5,6,7,8 . Ve göğe, hem onu binâ edene! Hem yere ve onu döşeyene! Ve nefse ve onu (güzel bir şekilde yaratıp) düzenleyene! Sonra da ona (o kişiye) günâhını ve takvâsını (neyin isyan, neyin itâat olduğunu bildirerek) ilhâm edene (yemîn olsun)!

9,10 . (Ki) onu (o nefsini, günahlardan) temizleyen muhakkak kurtulmuştur! Onu (isyânıyla) örten ise, mutlakā hüsrâna uğramıştır!