Yahudi milleti, Filistin meselesinde neden çabuk tokat yemiyor?

Yahudi milleti, Filistin meselesinde neden çabuk tokat yemiyor?

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

2 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ âyet-i celilesinin bir nüktesi

Aziz Nur kumandanı ve Kur'ân'ın hâdimi kardeşim Re'fet Bey,

Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstehak olmuşlar. 

Fakat bu Filistin meselesinde; hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki enbiya-yı Benî İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından, çabuk tokat yemiyorlar. 

Yoksa, koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti.

1) Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah'ın adıyla.
2) "Böylece onların üzerine bir zillet ve yoksulluk damgası vuruldu." Bakara Sûresi; 2:61.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar