Uzakdoğu'da gündem Said Nursi

Uzakdoğu'da gündem Said Nursi

Risale-i Nur’a olan ilginin her geçen gün arttığı Asya ülkelerinde çalışmalar, sempozyumlarla devam edecek

A+A-

Risale-i Nur’a olan ilginin her geçen gün arttığı ve akademik düzeylere ulaştığı Asya ülkelerinde çalışmalar, Temmuz ayında yapılacak sempozyumlarla devam edecek. Endonezya ve Filipinler’de yapılacak olan sempozyumlara dünyanın dört bir yanından akademisyenler katılacak.

Endonezya Sempozyumları

1-Sosyal Mutabakatın Tesis Edilebilmesi İçin Dinlerarası Anlayışın Güçlendirilmesi: Said Nursi’nin Dünya Barışı ve İslam’ın İhyasına Dair Fikir ve Eylemleri adlı sempozyum 23 Temmuz’da Cakarta Muhammadiyah Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Güneydoğu Asya’dan pek çok akademisyenin yanında ülkemizden de katılımcıların olacağı sempozyumun konusu ve amaçları ise şöyle:

Emperyalist ülkelerin, işgal ettikleri bölgelere kendi ideolojilerini empoze etmeleri neticesinde dini yaşayış zayıflamıştı. Geçtiğimiz yüzyılda hem artan sömürgeci faaliyetlere, hem bu gayri-İslami fikirlere tepki olarak; hem de dini yaşayışın tekrar hayatın merkezine alınması gayesiyle Türkiye’nin de içinde bulunduğu İslam âleminde ihya hareketleri başladı.

Bu ihya sürecinde Müslümanların sömürgecilerin hareket ve fikirlere karşı verdikleri mücadele, aynı ortamda hayatlarını sürdüren farklı dinlerin mensupları arasında birtakım yanlış anlaşılmalara yol açtı. Bunun da daha geniş çapta ve küresel düzeyde, İslam için, birçok sosyal ve kültürel olumsuz sonuçlar vermiştir.

Günümüzde de yoğun biçimde şahit olduğumuz gibi; farklı gruplar arasındaki önyargılar ve bunlardan neş’et eden düşmanlık hisleri sosyal çatışmalara yol açmakta ve sosyal mutabakatı tehlikeye düşürmektedir.

Bu bağlamda birçok dini lider ve kanaat önderi bu mühim meseleye eğilmiş ve bu soruna çözüm üretmeye çalışmışlardır. Bediüzzaman Said Nursi de bunlardan biridir. O, bir yandan seküler dünyada halkın yaşayışında dinin tekrar merkezi bir yer edinmesi için uğraşıyor; ancak diğer taraftan artık hiçbir bölgenin tek bir inanç sistemine indirgenemeyeceğinin de farkındaydı. Toplumlar, farklı din ve kültürlerden insanların yaşadığı, homojen olmayan bir yapıya bürünmüştü. Aynı topraklarda barış içinde beraberce yaşanabilmesi için karşılıklı anlayışın tesis edilmesi, iletişim kanallarının açık olması ve sosyal mutabakata zarar veren husumetin önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapıyordu.

Bu sempozyum;

· “Müslümanların, modern dünyada kendi inançlarından taviz vermeden, farklı dinlerin mensuplarıyla işbirliği içinde yaşamasının yollarını, Said Nursi’nin konu hakkındaki fikirlerini referans alarak sorguluyor.

· Bu soruna çözüm arayan ve değişik fikirler serdeden Güneydoğu Asya bölgesindeki (Malay dünyasındaki) düşünürlerin fikirleri ve tarzları ile Bediüzzaman’ın fikirleri ve tarzı karşılaştırılarak, bölgedeki sorunlara çözümler üretilmeye çalışılacak.

· Bu sempozyum aynı zamanda, üç yüz milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı Güneydoğu Asya’da Bediüzzaman’ın fikirlerinin tanınması ve yayılması amacını da taşıyor.

Bu sebeple ard arda gerçekleştirilecek olan sempozyumlardan ilki Endonezya’nın başkenti Cakarta’da, ikincisi ise Filipinler’in başkenti Manila’da olacak.

2-“İslamî Eğitimin, İslamî İhyanın Yeniden Düşünülmesi ve Bunun Sosyal Mutabakata Katkısı” başlıklı sempozyum ise 26 Temmuz 2009 tarihinde Endonezya’nın Bangka Belitung eyaletinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumun tanıtım bildirgesinde yer alan bilgiler şöyle:

Amaç:
Genelde üniversite öğrencilerinin, özelde ise Bangka Belitung Eyaleti’nde yaşayan ve burada eğitimlerini sürdüren Müslüman öğrencilerin İslamiyet’in modern, ılımlı ve demokratik değerleri konusunda bilgi düzeylerinin ve anlayışlarının arttırılması.

Program sonunda, hedef kitlenin şu konularda aydınlanmış olması düşünülüyor:

1. İslami eğitimin, sosyal mutabakatın gelişmesi sürecinde, teorik ve uygulamalı yönlerinin Bediüzzaman’ın görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi.

2. İslami çalışmalar bağlamında İslamî uyanışın ve bunun sosyal mutabakatın geliştirilmesine olan katkısının, Bediüzzaman’ın bakış açısına göre tanımlanması ve incelenmesi.

3. Güncel içtimai meselelerin çözümlerinin Bediüzzaman’ın görüşleri bağlamında daha iyi anlaşılması.

FİLİPİNLER’DE BEDİÜZZAMAN SEMPOZYUMU

Filipinler Risale-i Nur Enstitüsü ve Özerk Müslüman Mindanao Bölgesi Yüksek Öğretim Kurumu işbirliğiyle, “Daha İyi Bir Dünyanın İnşasında Adaletin Rolü” konulu uluslar arası sempozyum, 20-21 Temmuz ‘da Filipinler’de düzenlenecek. Tanıtım yazısında, sempozyumun amaçları ve başlıca ele alınacak konular şöyle:

Tarih boyunca, dayanışmanın ve uyumun birçok güzel örneği bulunmasına rağmen, insanlık hiçbir zaman ihtiraslarından kurtulamamış ve bu hırsları çatışma ve yıkımları netice vermiştir. Bu durum 20. Yüzyılda daha vahim bir şekilde devam etmiş, savaşları, hastalıklar, yıkımları beraberinde getirmiştir. Bu yüzden insanlık her zaman, özellikle günümüzde, daha adaletli bir dünya arayışında olmuştur. Bu arayışlara etkili ve kalıcı çözümler bulunmaya çalışılmış; bu çözümler ise tarih boyunca dinler tarafından sağlanmıştır. Adaletin insan hayatının her alanında tesis ve muhafaza edilmesi için en makul prensipleri ise Kur’an yani İslamiyet getirmiştir.

Amaçlar;

1. Adalet kavramının özünün, boyutlarının, öneminin, fonksiyonlarının anlaşılması ve adaletin insan onuruna yaraşır bir şekilde tesisi için yolların ve metodların aranması.

2. Sosyal adaletsizliğin sebep olduğu karışıklıkların soruşturulması ve adaletli, barışçıl toplumların oluşması için alternatif sistem, program ve adımların önerilmesi.

Bu bağlamda Bediüzzaman’ın bireyler ve toplumlar için ve küresel düzeyde adaletin tesisi için öngördüğü çözüm yolları temel referans olarak alınacaktır.

Barlaplatformu.Org