Ubudiyette ancak teslimiyet vardır tecrübe, imtihan yoktur

Ubudiyette ancak teslimiyet vardır tecrübe, imtihan yoktur

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz! 

Ubudiyette ancak teslimiyet vardır. Tecrübe, imtihan yoktur. 

Çünkü, seyyid, efendi; abdini, hizmetkârını tecrübe ve imtihan edebilir. Fakat, abd; seyyidini imtihan etmek salâhiyetinde değildir. 

Ve keza insan Rabbini, Hâlıkını tecrübe edemez.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye