Tecridden Fâtiha-i Şerife'ye dair bir ders

Tecridden Fâtiha-i Şerife'ye dair bir ders

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Fâtiha-i Şerifenin bir muhtasar hülâsası

Üçüncü medrese-i Yusufiyede muvakkat pek az bir zamanda tecridden temasa naklimde verilen yalnız bir tek dersin ikinci kısmı.

Hapiste Nur şakirtlerine kısacık bir ders nümunesidir. O da şudur:

Fâtiha-i Şerife denizinden bir katre ve güneşindeki elvan-ı seb'a, yani ziyasındaki yedi renginden bir tek lem'a beyan etmeyi, namazdaki Fâtiha kalbe emretti. 

Gerçi Yirmi Dokuzuncu Mektubun bir kısmında, hususan "na'büdü" ن 'undaki seyahat-ı hayaliye ve Rumuz-u Semaniye'de ve İşarâtü'l-İ'câz tefsirinde ve sair Nur eczalarında bu kudsî hazinenin çok tatlı ve güzel nüktelerini yazmışız.

Fakat o pek şirin hülâsa-i Kur'âniyeden yalnız imanın rükünlerine ve hüccetlerine işârâtını, gayet kısa bir muhtasar hülâsasını, birinci kısımdaki tarz-ı ifade gibi, kendim namazdaki tefekkürümü yazmasına bir cihette mecbur oldum.

Bismillahirrahmanirrahim kelimesini Nurun iki üç risalelerine havale edip اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ  den başlıyorum.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ...الخ 1

1) "Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." Fâtiha Sûresi, 1:2.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar