Şüphesiz ki o çok şerefli bir elçinin sözüdür

Şüphesiz ki o çok şerefli bir elçinin sözüdür

Ayet meali

A+A-

Cenab-ı Hak (c.c), Hâkka sûresi 38-43. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

38-Artık yemîn ederim, görmekte olduklarınıza!

39-Ve göremiyor olduklarınıza!

40-Şübhesiz ki o (Kur’ân), çok şerefli bir elçinin (peygamberin, vahiyden ibâret) sözüdür.

41-Hem o, bir şâir sözü değildir! Ne kadar az îmân ediyorsunuz!

42-(O,) bir kâhin sözü de değildir! Ne kadar az ibret alıyorsunuz!

43-(O,) âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.