Şüphesiz ki mescitler Allah’ındır!

Şüphesiz ki mescitler Allah’ındır!

Ayet meâli

A+A-

Cenab-ı Hak (c.c), Cin sûresi 18-20. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

18-Şübhesiz ki mescidler Allah’ındır; o hâlde (oralarda) Allah ile berâber hiç kimseye ibâdet etmeyin!

19-Şu da muhakkak ki, Allah’ın kulu (o peygamber) O’na ibâdet etmek üzere (namaza) kalkınca, (okuduğu Kur’ân’ı dinlemekte olan cinler) nerede ise onun etrâfında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi (öyle üşüştüler).

20-(Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: “(Ben) ancak Rabbime ibâdet ederim ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam!”